Sponsorlu Bağlantılar

Fizikokimya, kimya biliminin biyokimya, analitik kimya gibi alt dallarından birisidir. Fizikokimya bir maddenin reaksiyon ve davranışlarının açıklanmasını ve yorumunun yapılmasının fizik bilimi ile ilişkilendirildiği bir daldır. Fizikokimyanın amacı maddenin ölçülebilen tüm durumları için deneyler tasarlamak, deneylerin cihaz ve metotlarının belirlenmesini sağlamaktır. Fizikokimya bilimi ile uğraşan kişilere fiziksel kimyagerler denir. Fiziksel kimyagerler maddenin atom ve moleküllerinin fiziksel özelliklerini anlamak için çalışırlar. Maddelerin analizi, test edilmesi gibi görevleri de vardır.

Fizikokimyasal yasalar fizikokimyanın anlaşılması ve uygulanması için gerekli olan yasalardır. Fizikokimyasal yasalar maddenin özeline inmek ve daha iyi çalışma ve araştırma yapabilmeyi de sağlamaktadır.

Fizikokimyanın Çalışma Alanları Nelerdir?

Fizikokimya kimya bilimi ile tamamen bütünleşmiş bir alandır. Kimyanın olduğu ve kullanıldığı her alanda fizikokimya da vardır demek doğrudur. Özellikle fizikokimyanın çalışma alanları ise şöyledir;

  • Kimyasal denge ve çözeltiler
  • Yüzey kimyası
  • Termokimya ve termodinamik
  • Elektrik ve magnetik özelliklerde
  • Fotokimya, elektro kimya ve nükleer kimya
  • Homojen ve heterojen reaksiyonların kinetiği
  • Reaksiyon hızındaki reaksiyon kinetiği gibi dallarda çalışma göstermektedir.
Sponsorlu Bağlantılar