Sponsorlu Bağlantılar

Fetret Devri (1402-1413)

 • Yıldırım Beyazıd’ın Ankara savaşında yenilmesi ve savaşta esir düşmesiyle  başlayan döneme Fetret Dönemi veya Fetret Devri denir.
 • Yıldırım’ın oğulları arasında 11 yıl süren taht kavgaları ve karışıklık dönemidir.
 • Anadolu Türk siyasi birliği bozuldu.
 • Osmanlı Devletini parçalanmanın eşiğine getiren bir dönemdir.
 • Mehmet Çelebi kardeşlerini mağlup ederek bu döneme son vermiştir.

I. Mehmet (Çelebi) (1413-1421)

 • Diğer kardeşlerini saf dışı bırakarak Fetret Devrine son vermiştir.
 • Osmanlı Devletini dağılmaktan kurtardığı için ikinci kurucu diye adlandırılır.
 • 1416’da Venedik ile ilk deniz savaşı yapılmış ve kaybedilmiştir.
 • İlk sosyal ve dini nitelikli isyan olan Şeyh Bedrettin isyanı çıkmıştır.
 • Şehzade Mustafa isyanı çıkmıştır.

II. Murat (1421 1451)

 • 1444 Edirne Segedin Antlaşması ile on yıl savaşsız döneme geçildiğini düşünerek oğlu II. Mehmeti 12 yaşında tahta çıkarmıştır.
 • Antlaşma bozulunca yeniden tahta çıkıp 1444 Varna ve 1448 II. Kosova savaşlarını kazanmıştır.

Not : II. Kosova Savaşı ile Türkleri Balkanlardan atamayacaklarını anlamışlardı.

 • Edirne Sarayı’nda Enderun Mektebi açılmıştır.
 • Şeyhülislamlık makamı oluşturulmuştur.

Anadolu Türk Tarihindeki İlkler ve Enleri Öğrenmek İçin Tıklayın. 

Sponsorlu Bağlantılar