Sponsorlu Bağlantılar

Düzenleyen: Şark Vilayetleri, Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyet ile Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti
Düzenleniş Amacı: Ermeni ve Rum faaliyeterine karşı önlem almak
Düzenleniş Şekli: Bölgesel
Alınan Kararlar: Ulusal
Katılan İller: Bitlis, Erzurum, Sivas, Trabzon, Van

 • İki Erzurum delegesi istifa edip yerlerini Mustafa Kemal ve Rauf Orbay’a devretmiştir.
 • Toplam 56 delege katıldı. Kongre başkanlığına Mustafa Kemal seçilmiştir.

Erzurum Kongresi Kararları Nelerdir?

 • Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünmez.
 • Her türlü yabancı işgal ve mücadelesine karşı Osmanlı hükümetinin dağılması halinde millet topyekün kendisini savunacak ve direnecektir.
 • Manda ve himaye kabul edilemez (ilk kez karar alınmış, kesin reddi Sivas’ta gerçekleşmiştir)
 • Padişah ve Halifeyi baskı ve zordan kurtarmak için Kuvayımilliyye etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır.
 • İstanbul Hükümeti görevlerini yerine getiremez ise yerine geçici bir hükümet kurulacaktır. Bu hükümet üyeleri milli kongrece seçilecek, kongre toplanmışsa, bu seçimi Heyeti Temsiliye yapacaktır.
 • Hristiyan azınlığa siyasi bütünlüğümüzü ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalık verilemez.
 • Mebusan Meclisi derhal toplanmalıdır.
 • Bağımsızlığa aykırı olmamak ve sömürü amaca taşımaması şartıyla dış yardım alınabilir.
 • Doğu illerindeki cemiyetler Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti olarak birleştirilmiştir.
 • 9 kişiden oluşan Temsil Heyeti Doğu Anadolu’yu temsil eder.
 • Hiç kimse Temsil Heyetinin onayını almadan bölgeden ayrılmayacak göç etmeyecektir.

Erzurum Kongresinin Önemi Nedir?

 • İlk kez ulusal sınırlardan bahsedilmiştir.
 • Manda ve himaye reddedilerek bu düşüncede olanlar hayal kırıklığına uğratılmıştır.
 • Kayıtsız şartsız bağımsızlığın ve milli egemenliğin gerçekleştirilmesi ve yeni bir devletin kurulması kabul edilmiştir.
 • Sivas Kongresi ve misakı milli karalarına temel oluşturulmuştur.
Sponsorlu Bağlantılar