Sponsorlu Bağlantılar

Embriyo daha sonraki hayatında antijenik etki gösteren maddelere karşı toleranslıdır. Yani bu maddelere karşı antikor oluşturmaz. Embriyo döneminde organizmanın bağışıklık sistemi ve antikor üretme özelliği baskılanmıştır.

Hayvan embriyosuna tetanoz antijeni ya da farklı proteinler enjekte edilerek yapılan deneylerde embriyonun bu maddelere karşı ömrü boyunca bağışıklık içinde olduğu görülmüştür. Yani bu maddelere karşı kendi yapı maddesi gibi davranır. Bu mekanizma anne karnında embriyo gelişebilmesi için çok önemlidir. Ayrıca embriyo döneminde plasenta yardımıyla anne ile embriyo arasında antijen-antikor alışverişi önlenmiş olur. Rh uyuşmazlığında embriyonun Rh antijenleri doğumdan hemen önce anneye geçer. Bunun nedeni doğuma yakın dönemlerde plasentada bazı moleküllerin geçebileceği açıklıkların oluşmasıdır. Bağışıklık sistemi doğumdan sonra faaliyete başlar ve yavaş yavaş gelişir. Bebekte 2. yaştan itibaren yeterli antikor üretilebilir. En yüksek bağışıklık aktivitesine 10. yaşta ulaşılır. Kızamık ve kızıl gibi hastalıklar bu yüzden 10. yaşa kadar geçirilir.

İnsanda bağışıklık doğuştan kazanılan bağışıklık ve sonradan kazanılan bağışıklık olmak üzere iki bölümde incelenir.

Bebeklerde Omuz Takılması Nedir? Öğrenmek İçin Tıklayın.

Sponsorlu Bağlantılar