Sponsorlu Bağlantılar

Klasik elektromanyetizma teorisini matematiksel olarak James Clerk Maxwell tanımlamıştır. Bu matematiksel ifadeleri denklem haline getirerek Maxwell denklemleri denilen denklemleri elde etmiştir. Maxwell’in denklemleri;

 1. Gauss Yasası, elektrik alanın elektrik yükler tarafından oluşturulduğu,
 2. Ampere Yasası, manyetik alan kaynağının, manyetik yük olmadığını, yüklerin ve değişken elektrik alanların manyetik alan ürettiğini,
 3. İndüksiyon yasası ise değişken manyetik alanın elektrik alan ürettiğini matematiksel olarak göstermiştir.

Maxwell’in ilk kez bahsettiği elektromanyetik dalgalar birlikte değişen ve birbirine dik düzlemdeki elektrik ve manyetik alanlardan oluşur. Elektromanyetik dalgaların bazı özellikleri vardır ve bu özelliklerden bazıları ise ortaktır.

Elektromanyetik Dalgaların Ortak Özellikleri

 • Yüklerin ivmeli hareketlerinden meydana gelirler. Dolayısıyla bir elektromanyetik dalgayı oluşturmak için enerji harcanması gereklidir.
 • Elektrik ve manyetik alanlar birbirini doğurarak ışık hızıyla yayılır. Dolayısıyla bütün elektromanyetik dalgalar ışık hızıyla yayılır.
 • Işığın da bir elektromanyetik dalga olduğu düşünülürse, elektromanyetik dalgalar yansımaya ve kırıl­maya uğrar.
 • Yüklü parçacık olmadıkları için elektrik ve manye­tik alanda sapmazlar.
 • Enerji taşırlar ve elektromanyetik dalgayı soğuran cisimler ısınır.
 • Fotonlardan meydana gelmişlerdir.
 • Hızları ortamdan etkilenir.
 • Elektrik ve manyetik alan bileşenleri aynı fazdadır.
Sponsorlu Bağlantılar