Sponsorlu Bağlantılar

Elektrik alan bir elektrik yükünün başka bir elektrik yükü üzerinde oluşturduğu itme veya çekme kuvvetinin etkisine denilir. Elektrik yüklerinin etkisini gösterdiği alanlara yine elektrik alan denir. Yüklü bir cismin etrafında pozitif yüke etki eden elektriksel alandır elektrik alan. Elektrik alan tarafından çevresindeki yüklere gözle görülemeyen bir kuvvet uygulanır ve bu kuvvetin ancak sonuçları görülebilmektedir. Elektrik alan vektörel bir büyüklüktür ve bir büyüklüğü, yönü ve doğrultusu vardır. Elektrik alan birimi Newton/Coulomb’dur. Elektrik alan elektrik yüklerinin çevresinde elektrik alan çizgileri denilen bazı çizgiler oluşturur. Elektrik alan çizgileri daima pozitif (+) yükten negatif (-) yüklere doğrudur. Elektrik alan çizgilerinin sık olduğu bölgelerde elektrik alan fazla, elektrik alan çizgilerinin seyrek olduğu bölgelerde elektrik alan azdır. Birden fazla yükün bulunduğu noktada elektrik alan çizgilerinin yayılış şekli değişebilmektedir. Elektrik alan çizgileri  hiç bir zaman birbirini kesmeyecek şekilde uzanır.

 Elektriksel Kuvvet

Yüklü cisimlerin birbirlerine yük miktarlarıyla doğru, aralarındaki uzaklığın karesi ile ters orantılı bir kuvvet uygularlar. Bu kuvvete elektriksel kuvvet denir.

 

 

Sponsorlu Bağlantılar