Sponsorlu Bağlantılar

Ekonomik Alanındaki Meydana Gelen Gelişmeler

“Yeni Türkiye Devleti, Temelleri süngüyle değil, süngünün dahi dayandığı iktisatla kurulacaktır…”

Mustafa Kemal

Atatürk için siyasal bağımsızlık kadar, ekonomik bağımsızlığı kazanmak da önemlidir. Bu nedenle Kurtuluş Savaşı yıllarında ve cumhuriyetin ilanı
öncesinde önemli adımlar atılmıştır. Osmanlı Devletinden alınan olumsuz ekonomik mirasın kötü izlerini silmek için ilk günden itibaren yoğun bir çalışma dönemine girilmiştir. Temel hedef bağımsızlıktan taviz vermeden, kalkınmayı gerçekleştirmektir.

Osmanlı Devleti’ nin Miras Bıraktığı Ekonomik Yapı

  • Kapitülasyonlar ve dış ticaret antlaşmaları nedeniyle sanayileşme durmuş ve var olan sanayi kuruluşları kapatılmıştır.
  • Azınlıkların kontrolünde bulanan ticarette, bu kesimlerin yurttan ayrılmaları sonucu büyük bir boşluk doğmuş ve ticari faaliyetler durma noktasına gelmiştir.
  • Tarımda, modern tarıma geçilememiş, tohum ıslah çalışmaları yapılamamıştır. Bu nedenle üretim düşmüş ve köylünün durumu kötüleşmişti.
  • Dış borçlar nedeniyle kurulan Duyunu Umumiye Örgütü yüzünden ekonomik bağımsızlık ortadan kalkmıştır.
  • Bankacılık, posta taşımacılığı, demir yolları, hava gazı işletmeciliği gibi kamu hizmetleri yabancı şirketlerin kontrolüne girmiştir.
  • Madencilik sektörü yabancıların denetimine girmiştir.
Sponsorlu Bağlantılar