Sponsorlu Bağlantılar

Daimicilik

Değişmeyen evrensel bir eğitim ilkesini savunur. Bu görüş geçmişten gelen kesin doğruları ve bilginin nesilden nesile aktarılmasını öngörür. Bireylere klasik eserler okutularak entelektüel eğitim verilmeli, böylece de seçkin bireyler yetiştirilmelidir.

Esasicilik

Bu felsefeye göre insan aklı doğuştan boştur. Tüm bilgiler sonradan öğrenilebilir. Bireylerin zihinsel gelişimlerine yardım etmek ve yetenekli kişiler yetiştirmek amaçlanır. Öğretme sürecinde çok sıkı çalışma ve çoğu zaman zorlama vardır. Bu görüşe göre geçmişten gelen temel bilgi ve değerlerin önemli yanları korunup yeni kuşaklara öğretilirse geçmişin başarıları üzerine daha mükemmel bir uygarlık kurulabilir.

İlerlemecilik

Öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri dikkate alınmalı, öğrencilerin gizil güçleri ortaya çıkarılmalıdır. Okul yaşama hazırlıktan öte yaşamın ta kendisidir. Öğrenme bir ürün değil süreçtir. Yeni ilköğretim programları ilerlemecilik eğitim felsefesi akımına dayalı olarak hazırlanmıştır.

Yeniden Kurmacılık

İlerlemecilerden farklı olarak öğrenen merkezli eğitim anlayışı yerine toplum merkezli eğitim anlayışını savunurlar. Toplumlar sürekli değiştiği için eğitim programları da değişmelidir. Yeniden Kurmacılık felsefesine göre programlar eşitlik, çevre kirliliği, etnik-dini sorunlar ve sağlık gibi toplumsal konular üzerine çalışmalı ve çözüm yolu aramalıdır.

Sponsorlu Bağlantılar