Sponsorlu Bağlantılar

1. Kant-Laplace Teorisi (Nebula Teorisi)

Bu teoriye göre “Nebula” denilen kızgın gaz kütlesi kendi etrafında sarmal bir hareket ile dönerken zamanla kütleden parçalar kopmuştur. Kopan parçalar ana kütleye bağlı olarak çevresinde dönmeyi sürdürmüştür. Bu parçalar zamanla soğuyarak küçülmüş ve gezegenleri oluşturmuştur. Ortada kalan ana kütle ise bir yıldız olan güneşe dönüşmüştür.

2.Gel-Git Teorisi

Sir J.Jeans tarafından öne sürülen bu teoriye göre yaklaşık 5 milyar yıl önce, güneşe yaklaşan dev bir yıldızın çekim kuvvetinin etkisiyle güneşten kopan parçaların zaman içinde soğumasıyla gezegenler oluşmuştur.

3. Big-Bang (Büyük Patlama) Teorisi

En yaygın kabul edilen teoridir. İlk olarak A.Friedmann tarafından ortaya atılmıştır. Daha sonra İngiliz bilim adamı S.Hawking tarafından dahada geliştirilmiştir.

Bu teoriye göre büyük patlamadan önce madde ve zaman var değildir. Patlama anında ortaya çıkan yüksek sıcaklık, kuarkların proton ve nötrona dönüşmesini sağlamış ve böylece Hidrojen atomları oluşmuştur. Daha sonra ise Döteryum, Helyum ve Lityum oluşmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

İlk atomların oluşması aşamasından sonra evren uzun bir süre genişlemeye ve soğumaya devam etmiştir. Yeteri kadar soğuduktan sonra kütle çekiminin etkisiyle oluşan gazlar yoğunlaşarak değişik gök cisimlerini oluşturmaya başlamıştır. Güneş ve Dünya bu cisimlerden biridir.

Sponsorlu Bağlantılar