Sponsorlu Bağlantılar

Öğrencilerin belli konulardaki yanlış ve doğruları seçme gücünü ölçen test türüdür. Testteki maddeler doğru ve yanlış önermelerden oluşturulur. Seçme ve sınıflama yapmayı gerektirir.

 • Daha fazla sayıda soru sorulabilir.
 • Hazırlanması ve cevaplanması kolaydır.
 • Öğretimin her basamağında kullanılabilir.
 • Puanlaması kolay ve objektiftir.
 • Şansa başarısı yüksektir. Doğru cevabı bulma olasılığı %50 ‘dir. Doğru-yanlış testi eğitimde kullanılan testler içerisinde şans başarısının en yüksek olduğu testtir. Aynı zamanda öğrenme eksikliğini belirlemede ve öğretimin değerlendirilmesi amacıyla yapılan öğrenmeleri izlemeye dayalı değerlendirmede kullanılması uygun değildir.
 • Geçerliği ve güvenirliği yüksek test hazırlamak oldukça zordur.
 • Sorularda olumsuz ifadeler kullanılmamalıdır.
 • Doğru-yanlış testlerinde şans başarısını önleyebilmek için;

Kısa Cevaplı Testlerin Özelliklerini Öğrenmek İçin Tıklayın.

 1. D ve Y seçeneklerine “bir yorum yapılamaz” şeklinde üçüncü bir seçenek eklemek,
 2. Puanlama yapılırken düzeltme formülü kullanmak,
 3. Soruda yanlış olan cevabın doğru olan cevabı açıklamasını istemek veya soruda yanlış olan yerin altının çizilmesini istemek,
 4. Ayrıntılı puan anahtarı kullanmak
 5. Doğru ve yanlış cümleleri dengeli dağıtmak gerekir.

Yazılı Yoklamalar Hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayın.

Sponsorlu Bağlantılar