Sponsorlu Bağlantılar

 Doğal Hayat Alanlarının Tahribi

Canlılığın varoluşundan bu yana doğada belli bir denge ve düzen vardır. Canlılar arasında doğal olarak varolan av ve avcı ilişkisi vardır. Bu ilişki kendiliğinden yüzyıllar boyunca devam etmiş ve böylece ekosistem dengede kalmıştır. Ancak insanoğlunun doğaya müdahalesi ile doğal alanlar ve canlılara zarar verilmekte ve doğal yaşam alanları tahrip edilmektedir.

  • İnsanların aşırı ve dengesiz avlanması, ağaçların kurallara uyulmadan kesilmesi, sulak alanların kurutulması, aşırı nüfus artışı, sanayileşme, kentleşme, tarım ilaçlarının kullanımı gibi sebeplerden doğal hayat alanları tahrip edilmektedir.
  • Doğa hayvanların ve bitkilerin yaşam alanıdır ve bu yaşam alanında meydana gelen tahribatlar ekosistemin dengesini bozmaktadır.
  •  Doğal hayat alanlarının tahribi tüm yabani yaşamı etkilemektedir. İnsanların havayı, suyu ve toprağı kirletmesi sonucu hayvanların ve bitkilerin soyu tehlikeye girmekte ve ekosistem giderek bozulmaktadır.

Orman Yangınları

  • Tüm canlılar için en önemli doğal kaynaklardan birisi ormanlardır. Hayvanların ve bitkilerin başlıca yaşam alanı, tüm canlıların ise oksijen kaynağı olan ormanlarda her yıl milyonlarca hektar alanı etkileyen yangınlar meydana gelmektedir.
  • Orman yangınları tüm ülkeleri etkileyen önemli bir sorundur. Orman yangınlarının başlıca sebepleri yine insanların bir çok hatalı davranışlarından kaynaklanmaktadır; ormanda ateş yakılması, anızların yakılması, yerleşim yeri yapmak için çıkarılan kasıtlı yangınlar, sigara izmaritlerinin ormana atılması, ışığı yansıtan maddelerin ormana atılması gibi .
  • İnsanların dışında bazı doğa olaylarından kaynaklanan orman yangınları da çıkmaktadır; yıldırım düşmesi, aşırı sıcaklıklar, yanardağ patlaması gibi.
  • Orman yangınları sonucu bir çok hayvan ve bitki yok olmaktadır. Hayatta kalanların ise yaşayacak doğal alanları olmadığı için hayati tehlikeleri bulunmaktadır.
  • Orman yangınları çok hızlı ilerleyen yangınlar olduğu için insanların bu konuda çok duyarlı olması gerekmektedir, gerekli önlemlerin alınması tüm canlılar için çok önemlidir.
Sponsorlu Bağlantılar