Sponsorlu Bağlantılar

Doğal Çevrenin Canlılar İçin Önemi

Dünya ekonomik krizler, savaşlar ve bitmeyen sosyal problemlerle karşı karşıya kalsa bile en önemli konu çevredir. Çünkü Dünya, insanların sahip olduğu tek evdir ve hava, yiyecek vb. diğer ihtiyaçları sağlar.

Ekosistemin Önemi

İnsanlığın tüm yaşam destek sistemi, dünyada yaşayan tüm türlerin refahına bağlıdır. Buna; 1920’lerde Rus bir bilim adamı olan Vladimir Vernadsky tarafından yazılan bir terim olan biyosfer denilmiştir. Biyosfer, tüm canlıların birbirine bağımlı olduğu küresel bir ekolojik sistemi ifade eder. Genel biyosfer veya ekosistem içerisinde, yağmur ormanları, okyanuslar ve çöl gibi ekosistemler vardır.

Bir ekosistem karayı veya denizi kapsar. Ayrıca canlı veya cansız kısımlardan oluşabilir.

Canlı olmayan kısımlar toprak, su, hava ve besin maddeleridir. Canlı unsurlar bitkiler, hayvanlar, mikroorganizmalar ve insanlardır. Sağlıklı bir ekosistem, milyonlarca türü desteklerken bir döngüde dolaşan tüm kimyasal elementlere ve besin maddelerine sahiptir. Sayısız türün tümü, besin ürettikleri, yedikleri, yaşamları ve hatta ölümleri nedeniyle besin zinciri sürecine yardımcı olurlar. Bu süreçte insanlar için faydalı olan çeşitli ürün ve hizmetler yaratılmıştır.

Besin zinciri

Besin zinciri, ekosistemin yararlı bir parçası örneğidir. Bitkiler yiyecek üretmek için güneş ışığı, su, toprak ve havadaki elementleri kullanırlar. İnsanlar, ekosistemde besin piramidinin en tepesidir. Çünkü besin için bitki ve hayvanları kullanırlar. Toprak solucanları ve küçük böcekler, bitkileri dölleyen arılar, besin zincirinin en önemli parçasıdır.

Gıda besin değeri, 1950’den bu yana, kalori başına azalmaktadır. Mahsul verimi arttıkça besin değerinin azalması, monokültüre dayanan endüstriyel tarım ve doğal işlemlerin çoğunu bozan, gübre ve böcek ilacı olarak aşırı kimyasal kullanımının artması sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, insanlar çevreyi korumalıdır. Böylece zinciri bozmazlar ve yiyeceklerle ilgili sorunlara neden olmazlar.

Doğal Kaynaklar ve Onlardan Elde Edilen Ürünler

Yiyeceklerin yanı sıra, ekosistemler insanlar için yararlı olan başka doğal kaynaklar vardır. En önemlileri;

Sponsorlu Bağlantılar

Su : Su, Birleşmiş Milletler tarafından insan hakkı ilan edilecek kadar önemlidir.

İlaçlar : Birçok bitki yüzlerce yıldır ilaç olarak kullanılmaktadır ve günümüzde modern ilaçlar tarafından sindirilmektedir.

Giysiler : Giysiler, Doğal Liflerden elde edilmiş olduğu gibi; odun hamuru, pamuk, kenevir, jüt veya ipek, yün ve deri gibi hayvansal ürünlerdir. Buna ek olarak, petrol ürünlerinden üretilmiş sentetik giysiler üretilmiştir.

Odun : Orman veya tarlalardan gelen odun yakıt olarak veya inşaat ve mobilya sektöründe kullanılır.

Biyoyakıtlar : Biyoetanol gibi biyoyakıtlar, söğüt gibi buğday, mısır veya biyokütle bitkilerinden elde edilir .

Sponsorlu Bağlantılar

Fosil yakıtlar : Taşımacılıkta kullanılan kömür, gaz ve ham petrol, enerji üretimi ve plastik ve kimyasalların üretimi gibi fosil yakıtlar, milyonlarca yıl boyunca yeryüzünde depolanan ve biriktirilen eski ekosistemlerin ürettiği ölü bitki ve hayvan biyokütlesine bağlıdır.

Hava Kalitesi ve Afet Kontrolü

Çevremizdeki ağaçlar ve ormanlar, hava ve iklimi düzenlemede önemli rol oynamaktadır.

Hava Kalitesi

Ağaçlar, besinlerini fotosentez yoluyla ürettiğinde oksijen açığa çıkar. Buna ek olarak, bu işlem sırasında ağaçlar havada karbondioksiti tüketir ve atmosferdeki konsantrasyonlarını azaltır. Bu işlem karbon döngüsünü düzenler ve korur. Ağaç kesmenin küresel ısınmaya sebep olmasının nedeni budur. Ağaçlar ayrıca havadaki kirleticileri de temizleyebilir.

Sıcaklık Ölçümü

Ağaçların ve bitkilerin; sıcak bölgeleri ılıman hale getirdiği, ılık yerleri daha serin hale getirdiği ve soğuk bölgelerde sıcaklık artışı sağladığı söyleniyor.

Sponsorlu Bağlantılar

Afetlerin Önlenmesi

Bozulmayan doğal ekosistemler ciddi olayları düzeltebilir ve zararlarını azaltabilir. Örneğin, kıyılardaki bataklıklar su akışını yavaşlatarak, tusunami gibi deniz fırtınalarından gelen suyu tutabilir ve taşkınlardan kaynaklı habitatların ve insan yerleşimlerinin tahrip olmasını önleyebilir.

Biyoçeşitlilik

Biyoçeşitlilik, farklı özelliklerdeki çeşitliliğin tamamıdır. Ekosistemler, türler, popülasyonlar ve genlerin bütünüdür. Bilimsel bir çalışmaya göre dünyada 10 milyon kadar tür bulunduğu tahmin ediyor.

Biyoçeşitliliği Ne Etkiler?

Bir türün, türlerinin ve bireylerinin (veya popülasyon büyüklüğünün) biyolojik çeşitliliği, ekosistemindeki birçok süreci de etkileyebilir.

  • Azot veya karbon gibi elementlerin doğal döngüsü ve toprak verimliliği
  • Su arıtma ve yağmur suyu toplama
  • Zararlı hastalık döngüleri
  • Bir alanın veya ormanın kuraklığa dayanıklılığı

Diğer Etkiler

Bitki ve hayvan sayılarını ve bunlara bağlı mikro organizmaları değiştiren ve azaltan üretimin azalması

Sponsorlu Bağlantılar

Ekosistemden geçen süreçler ve enerji akışları

Tüm ekosistemlerin zaman ve mekanda dengelenmesi. Azalan tür veya birey ile gerçekleştirdikleri önemli olaylar gerçekleşmez.

Örneğin, ormanlar çiftliklere yer açmak için kesildiğinde, topraklarında bulunan birçok besin maddesi döngüsü azalır. Bu, toprak bakteri sayısını etkiler. Kimyasal gübrelerin eklenmesi; kompostu parçalayan ve besinleri mahsuller için kullanılabilir yapan veya zararlı bileşikleri parçalayan faydalı mikroorganizmaları da öldürür. Topraklara yüksek konsantrasyonlarda kimyasal gübre eklenmesine rağmen mahsul verimliliğini önemli ölçüde azaltır. Dolayısıyla, sonuçlar ekonomi için daha maliyetli bir hal alır.

Doğal güzellik

Çevrenin bu kadar önemli olmasının bir başka nedeni de doğal bir güzellik kaynağı olmasıdır. İnsanlar kar veya rafting gibi doğa sporlarını sever. Doğa sporları fiziksel ve zihinsel sağlık için önemli kabul ediliyor .

Ne yazık ki dünya gezegeni tehlikede. Birçok hayvan ve bitki türü yok olmaya yaklaşmakta, yeni binalar ve fabrikalar inşa edildikçe, güzel ve açık alanlar yok olmaktadır.

Çevresel Sorunlar İnsan Hayatını Etkiliyor

Herhangi bir ekosistem yok edildiğinde tüm gezegeni etkilenir. Var olan tüm çevre sorunlarının gezegenin ve sakinlerinin sağlığı için geniş kapsamlı etkileri vardır.

Çevresel Bozulma Tehdidi

Genellikle çevresel bozulma olarak adlandırılan çevrenin bozulması; temiz su temini, enerji için fosil yakıtlar ve yiyecek temini gibi dünyanın doğal kaynaklarını tehdit eden konuları kapsar. Bu aynı zamanda, kaynakların aşırı kullanılması ve bir bölgedeki normal işleyişin aksamasına neden olması durumunda ortaya çıkar.

İklim değişikliği

Küresel ısınma, iklim değişikliği nedeniyle kıyı arazilerini sular altında bıraktı. Böylece sahillerdeki insan yerleşimleri zarar gördü ve hayvanların yaşam alanları azaldı. Ayrıca küresel ısınma ile kutuplardaki buzulları eriterek deniz seviyelerinde bir artış neden olabilir ve kutup ayıları ile diğer kutup yaban hayatını tehlikeye atar; Dünya Çapında Doğa Fonu’na göre buzullar, güneş ışığını geri yansıtarak dünyanın daha serin olmasını sağlıyor.

Küresel ısınma; biyolojik çeşitliliği, aşırı hava olaylarını, okyanus asitlenmesini, mercan kayalıklarının ağartılmasını azaltacak ve gıda zincirini etkileyecektir. İklim değişikliği, dünyanın başa çıkması gereken en büyük zorluklardan biridir ve herkes küresel ısınmayla mücadelede katkıda bulunabilir.

Kirlilik

Şu anda çevre, hava, su, toprak, gürültü, termal ve ışık kirliliği seviyelerinin artması nedeniyle çevre tehdit altındadır. Bunlar sadece çevreyi değil, insan sağlığını ve dünya ekonomisini de etkiler. Kirliliğin, ana hastalık nedeni olduğu tahmin edilmektedir. İsviçre Halk Sağlığı Okulu’na göre kirlilik her yıl 8.9 milyon insanı öldürmektedir. 2013 Huffington Post raporuna göre, hava kirliliğiyle mücadele tek başına yılda yaklaşık 5 trilyon dolar tutuyor.

Sponsorlu Bağlantılar