Sponsorlu Bağlantılar

DNA Nedir?

DNA açılımı “DeoksiriboNükleikAsit” olan tüm canlı organizmaların hayatlarını devam ettirmesini sağlayan moleküllerdir. Hücrelerde gerçekleşen metabolik olayların sürekliliğini sağlayan, kontrol eden ve kalıtımı sürdüren bir nükleik asittir.

DNA’nın Yapısal Özellikleri

 • DNA, tıpkı RNA’da olduğu gibi bazı nükleotitlerden oluşur. Bunlar ; Adenin, Guanin, Sitoin ve Timin’dir.
 • DNA, RNA’nın aksine çift zincirli bir yapıdadır. Bu çift zincir sarmal sapıyı oluşturmaktadır.
 • Hücrede çekirdekte bulunur, çekirdeği olmayan hücrelerin ise sitoplazmasında yer alır.
 • DNA nükleotit zincirlerinin arasında kurulan hidrojen bağı ile oluşur. Bu hidrojen bağının yapısı ise nükleotitlere göre ikili yada üçlü olarak değişmektedir.
 • Adenin ve Timin arası ikili, Guanin ve Sitozin arası üçlü hidrojen bağıyla bağlıdır.
 • Canlılardaki farklılıkların sebebide bu 4 nükleotitin diziliş farklılığı ve kişilerde farklı sayılarda bulunmasından kaynaklıdır.

DNA’nın Özellikleri

 • Hücrelerin yaşamsal faaliyetlerini kontrol eder ve sürdürür.
 • Hücredeki protein çeşidini belirler.
 • Kalıtımın sağlanması en önemli görevidir. Böylece nesiller arası kalıtım devam eder.
 • Kromozomların oluşmasını sağlar.
 • Canlılar arasındaki çeşitlilik DNA tarafından sağlanır.
 • Kalıtsal özellikleri, hücre bölünmesi ile oluşan hücrelere aktarır.
 • Kendini eşleme özelliği ile DNA moleküllerinin sayısını artırabilir.
 • Hücredeki biyokimyasal olayları denetleme görevi vardır.

 

Sponsorlu Bağlantılar