Sponsorlu Bağlantılar

Kimyasal bir olayın gerçekleşmesi için öncelikle reaksiyona girecek moleküllerin karşılaşması ve belli bir süre bir arada tutulması gerekir. İşte bu etkileşimi sağlayan en önemli faktör Difüzyon olayıdır. Atomlar ve moleküller hızlı hareket eden enerjili partiküllerdir. Titreşim ve dönüm hareketleri yaptıklarından kinetik enerjiye taşıdıkları elektronlar nedeniyle de potansiyel enerjiye sahiptirler. Atomların ve moleküllerin bu rastgele hareketleri sırasında meydana gelen çok önemli olaylardan biri de Difüzyondur. Iki molekül bağlanmadan önce birbirlerini değecek kadar yakınlaşmalı adeta birbirleriyle çakışmalıdırlar. Bu yakınlaşma moleküllerin termal hareketlerinin bir sonucu olan Difüzyon ile sağlanır. Sıvı ortamda rastgele hareket eden belli bir molekül için Difüzyon başlangıç noktasından belli bir uzaklığa hareket edebilme anlamını taşır. Yüksek konsantrasyonunun düşük konsantrasyona doğru rastgele bir hareketle dağılma da denilebilir.

Küçük moleküllerin sitoplazma içindeki difuzyon hızları Sudaki Difüzyon hızlarına yakındır. Oysa makromoleküller çok daha ağır hareket ederler. Bu moleküllerin hareket kısıtlılığı sadece Difüzyon hızlarının düşük olmasından değil aynı zamanda sitoplazmadaki diğer makromoleküllerin sterik engellemesinden de kaynaklanmaktadır.

Sponsorlu Bağlantılar