Sponsorlu Bağlantılar

Devletler Özel Hukuku

Yabancılık unsuru hakimdir. Yabancılık yerden ve kişiden kaynaklı olabilir. Bazen her ikisinden de kaynaklanabilir.
Örnek :
Bir Alman vatandaşı ile bir Türk vatandaşının Türkiye’de evlenmesi (Kişiden kaynaklı)
İki İngiliz vatandaşının Türkiye’de evlenmesi (Yerden kaynaklı)
Bir Alman Şirketinin, Suriye vatandaşı ile Türkiye’de yapmış olduğu satım sözleşmesi (Hem yerden hem de kişiden kaynaklı)
Uyrukluk: Kişileri (gerçek kişi,tüzel kişi) ve şeyleri (gemi, uçak) devlete bağlayan hukuki ve siyasi bağ

Uyrukluk kazanılış biçimine göre 2’ye ayrılır.
1. Asli Uyrukluk
Doğumla kazanılan uyrukluktur

2. Kazanılmış uyrukluk (Müktesep)
Sonradan kazanılan uyrukluktur
Örnek :
Evlenme, evlat edinme gibi

Vatandaşlık

  • Bir gerçek kişiyi devlete bağlayan hukuki ve siyasi bağdır.
  • Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür.
  • Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türk’tür.
  • Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir.
  • Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz.
  • Vatandaşlıktan çıkarma kararlarına karşı yargı yolu açıktır.

Borçlar Hukuku Nedir?  Borçlar Hukukunun Çeşitleri Nelerdir?

Sponsorlu Bağlantılar