Sponsorlu Bağlantılar

Kontrol listesiyle belirli  davranışların yerine getirilip getirilmediği belirlenir ve daha çok işle ilgili işlem basamaklarını gösteren süreç ölçülür. Fakat kontrol listeleri davranışın hangi düzeyde olup olmadığını tespit edemez. Bu amaçla dereceleme ölçekleri kullanılır. Dereceleme ölçekleri bir işin yapılabilme derecesini ölçebilme amacıyla hazırlanan bir listedir ve daha çok sonucun ölçülmesinde kullanılır.

Dereceleme ölçekleri ürünün ölçülmesinde daha uygundur. Ürünün ölçülmesinde derecelendirmeye gidilir. Bireylerin ya da nesnelerin herhangi bir özelliğini direkt olarak ölçmek için herhangi bir araç yoksa, bu özelliklerin bireylerde ya da nesnelerde bulunuş miktarını tanımlamak ya da belirlemek için dereceleme ölçekleri kullanılır. Dereceleme ölçekleri ile öğrencinin ölçülen özellikleri ilgilendiren performansı farklı düzeylerde tanımlanır ve performansın ne dereceye kadar ölçütlere uygunluğunu belirler. Dereceleme ölçeği, bir nesne veya performansı seçilmiş nitelikler yönünden değerlendirmek için kullanılan ölçektir. Dereceleme ölçeğindeki kategoriler rakamlarla, betimleyici ifadelerle ya da bunların ikisi birlikte kullanılarak betimlenebilir. Kategorileri betimleyici ifadelerle belirtilen bir ölçek objektif olur.

Kontrol Listesi Nedir? Özellikleri Nelerdir Öğrenmek İçin Tıklayın.

Sponsorlu Bağlantılar