Sponsorlu Bağlantılar

Deprem iç kuvvetlerin etkisiyle yer kabuğunda meydana gelen sarsıntılara denir. Depremler oluşum nedenlerine göre 3’e ayrılır.

  • Volkanik Depremler
  • Çökme (Karstik) Depremleri
  • Tektonik Depremler

Volkanik Depremler

Volkanik depremler, volkanik olaylar sırasında magmanın basıncının yol açtığı patlamalarla meydana gelir. Genellikle dar alanlı ve düşük şiddetli depremlerdir. Türkiye’de aktif volkanizma olmadığı için volkanik deprem görülmez.

Çöküntü Depremleri

Çöküntü depremleri daha çok karstik yörelerde mağara tavanlarının çökmesi ile meydana gelen yer sarsıntılarıdır. Dar alanlı etkiye sahip olan bu depremler yakın çevrede hissedilir, genellikle düşük şiddetlidir. Türkiye’de daha çok Akdeniz Bölgesi’nde etkilidir.

Tektonik Depremler

Yerkürenin derin kısımlarından kaynağını alan, geniş alanlarda etkili olan depremlerdir. Asıl şiddetli ve yıkıcı olan deprem bunlardır. Türkiye tektonik depremler bakımından aktif bir bölgededir.

Depremlerin Zararlarından Korunmak İçin Yapılması Gerekenler

  • Yerleşim alanlarını fay hatlarından uzak yerlere yapmak
  • Binaları zeminin sağlam olduğu yerlere yapmak
  • Binalarda depreme dayanıklı malzeme ve teknoloji kullanmak
  • Konutlarda ve iş yerlerinde büyük eşyaları duvara sabitlemek
  • Deprem öncesinde, deprem sırasında ve deprem sonrasında yapılması gerekenleri uygulamak ve bu konuda halkı bilinçlendirme eğitimleri yapmak.

 

Sponsorlu Bağlantılar

 

Sponsorlu Bağlantılar