Sponsorlu Bağlantılar

Çözünme hızını etkileyen birden fazla faktör vardır. Çözünmenin daha hızlı olması için çözücü moleküllerinin daha fazla çözünen  molekülün etrafını sarması gerekir. Bunun içinde gerçekleşmesi gereken faktörler vardır. Bunlar; sıcaklık, karıştırma-sallama,  basınç, çözücü miktarı, çözünen miktarı, çözücü miktarı, çözünenin temas yüzeyi gibi faktörlerdir.

Sıcaklık; çözeltilerde sıcaklığın artırılması katı ve sıvı maddelerin çözünme hızını artırır, gaz haldeki maddelerin çözünme hızını ise azaltır. Sıcaklık artışında gaz maddeler daha az çözünür, sıvı ve katı maddeler daha fazla çözünür.

Karıştırma; sıcaklık gibi karıştırma da katı ve sıvıların çözünme hızını artırır iken gazların çözünme hızını azaltır. Çaya atılan şekerin karıştırılması çözünme hızını artırır, böylece daha hızlı çözünür.

Basınç; gazlarda basıncın artması çözünme hızını arttırır iken sıvı ve katı maddelere basınç etki etmez.

Çözücü Miktarı; bir çözeltideki çözücü miktarı artırılırsa derişim azalacağı için çözünme hızı da artar.

Çözünen miktarı; bir çözeltideki çözünen miktarı azaltılırsa çözünme hızı artar. 

Sponsorlu Bağlantılar

Çözünenin temas yüzeyi; çözünme hızına en çok etki eden faktör temas yüzeyidir. Bir maddenin temas yüzeyi ne kadar artırılırsa o madde o kadar küçük parçalara ayrılmış demektir. Böylece çözünmesi daha kolay olur. Bu yüzden çözünenin temas yüzeyi arttıkça çözünme hızı da artar.

Sponsorlu Bağlantılar