Sponsorlu Bağlantılar

Çocukların yapılarına, bilgi ve becerilerine, IQ seviyelerine göre birbirinden farklı zeka türleri vardır. Ayrıca zeka türleri sadece IQ seviyesine bağlı kalmayarak, güdüsel ve duygusal faktörlerden de kaynaklanabilir. Örneğin; okuma, yazma ve dinleme becerisi yüksek olan bir çocuk Edebiyat dersinde başarısızsa, bu öğretmenini sevmemesi veya utangaç olması durumlarından kaynaklanmış olabilir. Nöropsikolog Howard Gardner’e göre 7 ayrı tıp “Zeka Türü” vardır.

1 – Dilsel Zeka

Okuma, yazma, dinleme, konuşma ve anlamayla ilgili zeka kısmı gelişmiş olan çocukların bu özellikleri, yazar, politikacı, tarihçi ve bilim adamlarında bulunabilmektedir.

2 – Matematiksel ve Mantıksal Zeka

Mantıklı düşünebilme, mantıksal sorunları çözme ve matematik işlemlerinde başarılı olan bu türün özellikleri, bilim adamları, felsefeci ve araştırmacılarda bulunur.

3 – Görsel ve Mekânsal Zeka

Coğrafi konum ve yönleri akılda tutarak, bunları kağıt üzerine dönebilen el becerisi gelişmiş kişilerdir. Bu özellik mimar ve denizcilere bulunur.

4 – Müziksel Zeka

Müzik zekası gelişmiş, enstrüman çalabilen, şarkı-türkü gibi eserleri dile getiren, besteleme ve sunum yapabilen zeka türüdür. Müzisyenlerde görülür.

5 – Vücut Kinestetik Zeka

Vücudunu istediği şekilde yönlendirebilen, vücudun bir kısmını veya tamamını belli bir hedef doğrultusunda etkili ve hızlı kullanabilme becerisine sahip olan bu zeka tipi, dansçı, sanatçı ve sporcularda bulunur.

Sponsorlu Bağlantılar

6 – İçe Dönük (İntrapersonel) Zeka

Bireylerin kendisini, doğayı, yaşamı anlama, düşünce ve duygularını yönlendirerek mantıklı, anlamlı ve üretken amaçlara yönelen bu zeka türüne felsefeci ve bilim adamları sahiptir.

7 – Kişilerarası (İnterpersonel) Zeka

İnsanları anlama ve kendisini onların yerine koyarak(empati) sorunlarını çözebilme yetisine sahiptirler. Genel olarak Psikoterapistler, öğretmen, pazarlamacı ve siyasetçilerde bulunur.

Çocukların Zeka Türünü Nasıl Anlayabilirsiniz?

Öncelikle aile bireylerinin gözlemlemeleri çok önemli. Çocuğun bilgi, beceri ve yeteneklerini en iyi ebeveynler farkeder. Bu ön bilgi ile çocuğun öğretmenine, bir eğitim kocuna, çocuk gelişim uzmanına veya çocuk psikoloğuna danışarak fikir edinebilirsiniz. Böyle durumlarda çocuğun  duygularına, zekasına ve becerilerine dikkat edilerek gerekli yönlendirmeler yapılmalıdır.

Sponsorlu Bağlantılar