Sponsorlu Bağlantılar

Cengiz İmparatorluğu (1196-1227)

Timuçin tarafından Cengiz ismi ve Han ünvanıyla kurulmuştur. Büyük Okyanus’tan Anadolu’ya, Don Nehri’nden Hindistan’a kadar olan büyük bir devlet kurmuştur. Cengiz Han daha hayatta iken devletini oğulları arasında pay etmiştir.

Cengiz Han’ın ölümünden sonra merkezi otoritenin zayıflamasıyla birlikte Cengiz hanın pay ettiği şekilde olmayıp Moğol İmparatorluğu topraklarında dört büyük devlet kurulmuştur. Bunlar;

1 – Altın Orda Devleti (1227-1502)

Batu Han tarafından kurulmuştur. Bugünkü Rusya’nın olduğu bölgelere hakim olan devlet Timur’a yenilince zayıflamış, iç çekişmeler sonunda Rus Prenslikleri ayrılarak güçlenmiştir.

2 – İlhanlılar  Devleti(1256-1336)

Cengiz’in torunu Hülagü tarafından İran’da kurulmuştur.

Devlet en güçlü zamanında İran, Irak, Azerbaycan ve Anadolu’ya hakim olmuştur. Hülagü Han 1258 yılında Bağdat’ı zaptederek Abbasi Devleti’ne son vermiştir.

3 – Çağatay Hanlığı Devleti (1227-1369)

Cengiz’in oğullarından Çağatay tarafından Maveraünnehir, Balkaş Gölü civarı ve Beşbalık Uygurlarının batı kısmında kurulmuştur. Devlet zayıflayınca toprakları Timur’a geçmiştir.

Sponsorlu Bağlantılar

4- Kubilay Hanlığı Devleti (1280-1368)

Merkezi Pekin olmak üzere Kubilay tarafindan Çin’de kurulmuştur. Kısa zamanda Çin’deki varlığı sarsılan Moğallar 1368’de bu ülkeyi terketmek zorunda kalmışlardır.

Sponsorlu Bağlantılar