Sponsorlu Bağlantılar

İsveçli bir doktor ve botanikçi olan Carolus Linnaeus (1707-1778) hayat formlarının çeşitliliğini ve düzenini   “Yaratıcının izzet ve celali için” araştırmak istemiştir. Linneaus taksonominin kurucusudur. Bilindiği gibi taksonomi çeşitli hayat formlarının isimlendirme ve sınıflandırılması ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Linneaus organizmaları, günümüzde de kullanılan cins ve tür olarak iki isimle (binominal) isimlendirme sistemini geliştirmiştir. Linneaus tüm canlıları bir cetvel üzerinde göstermiş ve bitki ve hayvanların isimlendirilmesindeki karışıklığı ikili adlandırma ile ortadan kaldırmıştır. İkili adlandırmaya göre ilk isim türe ait bilimsel isim ve ikinci isimde türlerin sistematik isimleridir. Bilimsel isimlerin doğru yazılması için cins isimleri büyük harfle başlamalı, tür isimleri küçük harfle başlamalıdır.

Ayrıca  Linneaus benzer türleri birlikte gruplandırmada kullanılan ve gittikçe yükselen bir hiyerarşik sistem kurmuştur. Bu sistemde benzer türler aynı cins içerisinde, benzer cinsler aynı familya içerisinde vs. gruplandırılmaktadır. Linneaus’un bu sisteminde benzer türlerin bir araya getirilmesi herhangi bir akrabalık ilişkisini göstermez. Ancak bir asır sonra Linneaus’un taksonomik sistemi evrim konusundaki Darwin’in tartışmalarında odak noktası olmuştur.

 

Sponsorlu Bağlantılar