Sponsorlu Bağlantılar

Tüm canlılar hücrelerden meydana gelmiştir ve hücreler de bir hücrenin bölünüp çoğalması sonucu oluşmuştur. Hücre bölünmesi olayı hücrenin çekirdeğinde başlar, bir kaç evreden geçtikten sonra ikinci hücre meydana gelir. Bu döngü sürekli olarak devam eder. Tek hücreli canlılar için hücre bölünmesi üremenin sağlanması için gereklidir. Çok hücrelilerde ise büyüme, gelişme, yenilenme için gereklidir.

Hücre bölünmesinin bir kaç nedeni vardır. Bu nedenlere bağlı olarak hücre bölünür. Hücre bölünmesinin ne kadar önemli ve gerekli olduğu da yine bu nedenlere bağlıdır.

  • Hücrede yaşamsal faaliyetlerin devam edebilmesi için bazı metabolik olayların gerçekleşmesi gerekir. Yapım ve yıkım olayları hücrenin yaşamı boyunca devam eden metabolik faaliyetlerdir ve hücre bölünmesi ile devam eder.
  • Hücrelerin yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan diğer olay ise enerji üretimidir.
  • Hücrenin çekirdeği belli bir büyüklüğe ulaşır ve bölünme emri verilir bu emir sonucunda hücre ikiye bölünerek çoğalır.
  • Hücre bölünmesinin diğer bir nedeni ise hücre zarı ve hücre sitoplazması arasındaki oranın bozulmasıdır. Hücre zarı sitoplazmadan daha yavaş büyür ve sitoplazma daha hızlı büyür bu sebeple sitoplazma hücre zarı içine sığamaz hale gelir ve bölünür.
  • Bazı hormonlar ve kansorejen maddelerde hücre bölünmesine sebep olabilmektedir.
Sponsorlu Bağlantılar