Sponsorlu Bağlantılar

I. TBMM (23 Nisan 1920) Açılışı

İlk açılış konuşmasını en yaşlı Mebus olan Şerif Bey yapmıştır.

Gruplar

 • Tesanüt Grubu: İttihat ve Terakki yanlıları
 • Islahat: Osmanlı’nın devamından yana olanlar
 • İstiklal: Mustafa Kemal yanlısı gençler
 • Yeşil Ordu – Halk Zümresi: Sovyet yanlısı komünizm isteyenler
 • Müdafaa-i Hukuk: Mustafa Kemal ve arkadaşları

NOT: Gruplar I. Grup ve II. Grup adını almıştır. (Mustafa Kemal yanlıları l. Grup)

Büyük Millet Meclisinin Özellikleri

 • I. Meclis milli bir meclistir.
 • Üyeleri seçimle belirlendiği için Demokratiktir.
 • Kurtuluş Savaşı’nı yönettiği için olağanüstüdür.
 • Güçler birliği ilkesini benimsediği için merkeziyetçidir.
 • Var olan düzeni değiştirmeyi amaçladığı için ihtilalcidir.
 • 1921 Anayasasını hazırladığı için kurucudur.
 • Tek amaç vatanın kurtuluşu olduğu için idealisttir.

Ulusal Egemenlik ve Tam Bağımsızlık İlkeleri

Çıkarılan İlk Kanunlar

 • Ağnam vergisinin 4 kat arttırılması (ilk çıkarılan kanun)
 • Gümrük vergisinin 5 kat arttırılması
 • Sahipsiz mallara el konması ile ilgili kanun
 • Bankalardaki paralara el konması ile ilgili kanun
 • Meniisrafat Kanunu (israfı engelleyen kanun)
 • Menimüskirat Kanunu (içki -tütün yasağı)
 • Hiyanetivataniye Kanunu
 • Firariler Kanunu
 • İstiklal Mahkemelerinin kurulması
 1. Her türlü davaya bakmaz. (Olağanüstü durum mahkemesidir.)
 2. Yargiçları (hakimleri) meclisteki milletvekillerinden seçilir.
 3. Temyizi yoktur.
 • Nisab-1 Müzakere Kanunu (toplantı yeter sayısı)

24 NİSAN 1920’de Alınan İlk Kararlar

 • Hükümet kurmak zorunludur.
 • Geçici bir hükümet başkanı veya padişah vekili atamak doğru değildir.
 • Meclisin üstünde bir güç yoktur.
 • Yasama, yürütme meclise aittir. (Güçler birliği)
 • Meclis başkanı hükümetin de başkanıdır. (Meclis Hükümeti Sistemi)
 • Padişah ve Halifenin durumu ülke düşmandan kurtarıldıktan sonra
 • Meclisin alacağı kararla belirlenecektin
Sponsorlu Bağlantılar