Sponsorlu Bağlantılar

Bosna-Hersek Savaşı (1991-1995)

  • Bosna-Hersek’in bağımsızlığından memnun olmayan Bosnalı Sırplar Bosna Sırp Cumhuriyeti’ni ilan ederek Ratko Mladiç önderliğinde Sırp olmayanlara karşı “etnik arındırma” politikasını başlatmışlardır. Bosna Hersek’te 1995’e kadar süren iç savaş aynı yıl imzalanan Dayton Antlaşması ile sona ermiştir. ABD’nin arabuluculuğunda gerçekleşen bu antlaşma ile ülkenin %51’i Boşnak-Hırvat Federasyonu’na, %49’u ise Sirp Cumhuriyeti’ne bırakılmıştır.

Serebrenika Katliamı (1995)

Birleşmiş Milletler tarafından güvenli bölge ilan edilen Serebrenika’ya saldıran Sırp Ordusu’nun binlerce kişiyi katletmesi Sırp Cumhuriyeti’ne yönelik “Kararlı Güç Harekâtı” adıyla NATO’nun ilk hava harekatını gerçekleştirmesine neden olmuştur. BM’ye bağlı Lahey Adalet Divanı, Serebrenika Katliamı’nı 2007’de “Soykırım Suçu” olarak kabul etmiştir.

2. Dünya savaşından sonra en çok insanın öldürüldüğü katliamdır. 8.372 kişi genç, yaşlı, kadın, çocuk demeden vahşice öldürülmüştür.

Kosova Sorunu

  • 1989’da Sırbistan’ın Kosova’nın özerkliğini kaldırması ve 1998’de Kosovada’ki Arnavutlara yönelik etnik arındırma politikasına yönelmesi üzerine NATO güçleri Kosova’ya girmiştir. 1999’dan 2008’e dek BM yönetiminde olan Kosova 17 Şubat 2008’de bağımsızlığını ilan etmiştir. Böylece eski Yuguslavya Federasyonu’ndan ayrılan son devlet Kosova olmuştur.
Sponsorlu Bağlantılar