Sponsorlu Bağlantılar

Biyolojik tür olarak bilinen, klasikleşmiş ve geniş şekilde kabul görmüş bir tür kavramı ilk defa 1942’de  evrimci biyolog Ernst Mayr tarafından ileri sürülmüştür. Mayr’ın bu tür tanımı “biyolojik çeşitliliğin tür olarak tanımlayabileceğiniz şekilde ayrı formlar halinde ayrılmasına sebep olan faktörler nelerdir?” sorusuna cevap olarak ortaya çıkmıştır. Biyolojik tür kavramına göre tür “fertleri kendi içlerinde birbirleriyle çiftleştiklerinde üreyici döller oluşturabilen ancak diğer türlerin fertleriyle birleştiklerinde ise üreyici fertler oluşturulamayan populasyon veya populasyon grupları” olarak tanımlanır.

Diğer bir değimle biyolojik tür, içerisinde genetik alış verişin yapıldığı ve genetik olarak bu şekildeki diğer populasyonlardan ayrılan en büyük populasyon birimidir. Bir biyolojik türün üyeleri, en azından potansiyel olarak üreme bakımından birbirlerine uygun olma açısından bir birlik oluştururlar. Mesela Yeni Zelanda’da bulunan bir iş kadını ile Hırvatistan’da bulunan bir çiftçinin birbirleriyle evlenmesi çok uzak bir ihtimaldir. Ancak bunlar bir araya gelseler çocukları olur ve çocukları da başkaları ile evlenip üreyebilirler. Bütün insanlar aynı biyolojik türe mensupturlar. Ancak insanlar ve şempanzeler  aynı coğrafik alanda yaşamış olsalar da farklı biyolojik türlerdir. Çünkü iki türün fertleri birbiri ile çiftleşemez ve üreyici döller yapamaz.

Sponsorlu Bağlantılar