Sponsorlu Bağlantılar

Biyoçeşitlilik yada diğer adıyla biyolojik çeşitlilik bir bölgede yaşayan hayvan ve bitki türlerinin sayıca fazla olmasına denir. Başka bir tanımı da bir bölgedeki genlerin, türlerin, ekosistemlerin ya da ekolojik olayların oluşturduğu bütündür. Biyoçeşitlilik genetik çeşitlilik, tür çeşitliliği, ekosistem çeşitliliği olmak üzere 3’e ayrılır.

1. Genetik Çeşitlilik

Bir tür kapsamındaki bireylerin genetik yani kalıtımsal farklılıklarının olduğunu ortaya koyan biyoçeşitlilik türüdür. Bir türdeki genetik çeşitliliğin olduğunu ifade eder.

2. Tür Çeşitliliği

Yeryüzündeki canlı organizmaların çeşitliliğini ifade eder. Bir bölgede mevcut olan canlı türlerinin sayısını ifade eder. Tür çeşitliliğinin ölçülmesinde bir bölgedeki tür sayısı ve türler arasındaki ilişki dikkate alınır.

3.  Ekosistem Çeşitliliği

Belli bir alanda canlı varlıklarla cansız varlıkların birbiri ile olan ilişkilerini ele alan çeşitlilik türüdür. Bitki, hayvan ve insanlarla toprak, su, hava gibi cansız varlıkların çeşitliliğini ifade eder.

Biyolojik çeşitlilik insanlığın ve diğer canlıların varlığını devam ettirmesi için var olması gerekmektedir. Biyoçeşitlilik ile bitki türlerinin üretimi devam ettirilebilmektedir. Bitki ve hayvanların doğada ilk var oldukları gibi yaşaması biyoçeşitliliğin sürekli olmasını ve yaşamın devam etmesini sağlar. Bu yüzden doğadaki canlılar ve doğanın korunması ve tahrip edilmemesi gerekmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar

Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörler ise şunlardır;

Erozyon, hava kirliliği, tarımda zirai ilaçların kullanılması, bilinçsiz ve aşırı avlanma, sulak alanların kurutulması, otlakların bilinçsiz otlatılması, ev ve sanayi atıkları, kentleşme ve nüfus artışı, genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO), küresel ısınma, maden ocaklarının işletilmesi sırasında doğanın tahribatı gibi birçok neden sayılabilir ve bu nedenlerin tamamı insan kaynaklıdır.

Dünyada nesli tehlikede olan hayvanlar; panda, kutup ayısı, beyaz aslan,  dağ gorili, beyaz gergedan, meksika yunusu, ülkemizde ise akbaba, turna, akdeniz foku, alageyik, kelaynak, yaban kedisi, vaşak

Dünya üzerinde nesli tükenmekte olan bitkiler; Sürahi bitkisi, yer altı orkidesi,  mercan ağacı, ülkemizde göl soğanı, kar çiçeği, süsen ve nergis gibi çiçekler örnek verilebilir.

Sponsorlu Bağlantılar