Sponsorlu Bağlantılar

Biyolojik çeşitlilik diğer adıyla biyoçeşitlilik insanların başta gıda ihtiyacını karşılaması için gerekli olan canlı kaynağının temelini oluşturur. Tarımın temelinde biyolojik çeşitlilik vardır ve günümüzdeki tarım ürünlerinin üretilmesi için bir tarım ürününün yabani türlerinden faydalanılır. Örneğin; bugün üretilen muzların aslında yabani hali çok sert ve tatsız bir meyvedir. Bitkisel yönde yapılan çalışmalar ile son 50 yılda tarım ürünlerinde 2 kat üretim sağlanmaktadır.

  • Diğer yandan hayvancılıkta yine biyolojik çeşitliliğin önemi çok büyüktür. Bir çok hayvanın ıslah çalışmaları ile farklı türleri elde edilebilmektedir. Hayvansal gıda ihtiyaçlarının karşılanması biyoçeşitlilik ile olmaktadır.
  • Biyoçeşitliliğin bir diğer faydası ise sağlık sektörü üzerindedir. Hastalıkların tedavisi için kullanılan ilaçların üretimi de biyoçeşitlilik ile sağlanmaktadır.
  • Biyoçeşitliliğin ekonomiye olan katkıları ise oldukça fazladır. Sebze-meyve çeşitliliği, çiçek türlerinin çeşitliliği ve hayvan türlerinin sayıca fazla olması ekonomiye katkı sağlar. Türkiye biyoçeşitlilik bakımından dünya üzerinde en önemli merkezlerden birisidir.

Biyolojik çeşitliliğin diğer önemli yanları ise hava ve suyun temizlenmesini sağlaması, hastalıkların kontrolünün yapılması, erozyonun engellenmesi, turizm, hayvancılık, sanayi, tıp, eczacılık gibi alanlarda kullanılmasıdır.

  • Dünya üzerinde milyonlarca tür çeşidi vardır ve bu türlerin dağılışı ise oldukça düzensizdir.
  • Biyolojik çeşitliliğin fazla olduğu bir ülke dünya üzerinde önemli bir yere sahip olmaktadır.
  • Çünkü yüksek üretim potansiyeline sahip türlerin yetiştirilmesi için ana türlerin yani yabani türlerin olması gerekir ve bu biyolojik çeşitliliğin fazla olması ile gerçekleşir.
  • İlerleyen yüzyıllarda insanların bitkisel ve hayvansal gıda kıtlığı yaşayacağı gerçeği düşünüldüğü zaman biyolojik çeşitliliğin ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılmaktadır.
  • Soyu tükenen her canlı yeri doldurulamayacak bir kayıptır.
  • Biyolojik çeşitlilik küresel ve milli bir mirastır ve korunması çok önemlidir.
Sponsorlu Bağlantılar