Sponsorlu Bağlantılar

Bitkilerin gelişiminde rol alan bazı hormonlar vardır, bu hormonların bir kısmı bitkinin büyüyüp gelişmesini sağlarken bir kısmı bitkinin büyümesini engelleyen hormonlardır. Bitkilerin büyümesini sağlayan hormonlar; oksin, giberellin ve sitokinin. Bitkinin büyümesini engelleyen hormonlar ise absisik asit, etilendir.

Oksin

Oksin bitkinin büyümesi  için gerekli olan en önemli hormondur. Bitkinin meristem dokusunda yani sürgün veren uç kısımlarında, yapraklarında, gelişmekte olan meyvelerinde ve tohum embriyosunda üretilir.

  • Hücre bölünmesini, hücre büyümesini ve gelişmesini sağlar.
  • Bitkinin boyunun uzamasını sağlar.
  • Bitkinin ışığa doğru yönelerek büyümesini sağlar.
  • Meyve oluşumu ve yaprak oluşumunu sağlar.
  • Fazla salgılanması bitkinin büyümesini durdurabilir.
  • Bitkilerde eşeysiz üremede görev yapar.

Sitokinin

Bitkinin kök uçlarında sentezlenerek, bitkinin tohumuna, yapraklarına ve meyvesine doğru taşınır. Diğer hormonlar ile birlikte çalışan sitokinin en çok oksin hormonu ile birlikte kullanılır.

  • Bitkiyi destekleyici görev yapar.
  • Bitkide protein sentezini düzenler.
  • Bitkilerde tohum çimlenmesi, yan dal oluşumu, çiçeklerin gelişimi gibi görevleri vardır.

Giberellin

Giberellin hormonu her zaman aktif olan bir hormon değildir, aktif hale geçmesi ile uyku fazında olan bitkiyi uyandırarak çimlenmeyi başlatır. Gövde boyunun uzamasını sağlar. Meyve sayısı ve meyve büyüklüğüne de etki eder.

Absisik Asit

Kök uçlarında, embriyolarda, tomurcuk ve yeni yapraklarda bulunur. Kısaca ABA denilen bu hormon bitkilerin yapraklarının dökülmesine , uygun olmayan ortamda tohumun çimlenmesini engelleyerek uyumasına devam etmesine, sıcak ve soğuk havalarda stomaların kapatılmasına sebep olur.

Etilen

Gaz formunda olan etilen hormonu bulunduğu bitkinin yaprak ve meyvelerinin olgunlaşmasını ve dökülmesini sağlar, meyve ağaçlarında meyvelerin olgunlaşarak tatlanmasında görev yapar, hücre ölümlerinin yapılmasını sağlar.

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar