Sponsorlu Bağlantılar

I. Dünya Savaşı (1914-1918)

I. Dünya Savaşı Nedenleri

 • Milliyetçilik fikrinin etkisi
 • Sömürge yarışı (hammadde ve pazar arayışı)
 • Silahlanma yarışı
 • Almanya ile Fransa arasındaki Alsas -Loren sorunu
 • İtalya ile Fransa arasındaki Kuzey Afrika rekabeti
 • Rusya ile Avusturya-Macaristan’ın Balkanlara hâkim olma mücadelesi
 • Devletlerarası bloklaşma

Üçlü İtilaf (anlaşma)
İngiltere
Fransa
Rusya

Üçlü ittifak (bağlaşma)
Almanya
Avusturya-Macaristan
İtalya

Bahane: Avusturya Macaristan veliaht Prensi Ferdinand’ın SarayBosna’da bir Sırp genci tarafından öldürülmesi

 • Savaşın ilk 4 ayında Osmanlı tarafsız kalmıştır.
 • İngiltere ile ittifak girişiminde bulunmuş ancak İngiltere tarafsız kalmasını önermiştir. Osmanlı’dan parasını aldığı iki gemiyi vermemiştir.
 • Osmanlı Devleti kapitülasyonları tek taraflı kaldırdığını ve borçları ertelediğini açıklamıştır.

Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın Yanında Savaşa Girme Sebepleri

 • İttihatçılardaki Alman hayranlığı
 • Almanların savaşı kazanacağı ümidi
 • Kaybettiği toprakları geri alma amacı
 • Enver Paşa’nın Turan idealini gerçekleştirme amacı
 • Almanlardan maddi destek sağlama amacı

Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni Yanında Savaşa Sokma Sebepleri

 • Savaşın cephe alanını genişleterek yükünü hafifletmek
 • İngiltere’nin sömürge yollarını kesmek
 • Boğazları denetim altında tutmak
 • Ortadoğu petrollerinden yararlanmak
 • Osmanlı padişahının halifelik gücünden yararlanmak

2 Ağustos 1914 de Enver Paşa Almanlarla gizli bir ittifak Antlaşması yapmıştır. İki Alman gemisi (Goben-Breslav) itilaf devletlerinden kaçıp
Osmanlı surlarına girmiş, Osmanlı iade etmesi gereken gemileri satın aldığını açıklamıştır. (Yavuz – Midili)

Alman Amiral Suchon komutasındaki gemiler tatbikat amaçlı, Karadenize açılıp bir gece baskınıyla Rus limanlarını topa tuttular. Bu olay sonrası Rusya, Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etti. Osmanlı Devleti’de 11 Kasım 1914’te İngiltere, Fransa ve Rusya’ya savaş ilan etti.

I.Dünya Savaşı’nın Sona Ermesi

 • 2 Nisan 1917’de ABD’nin savaşa girmesi savaşın seyrini değiştirdi.
 • ABD’nin savaşa girmesinde Alman denizaltılarının ABD gemilerini batırması etkili oldu.
 • ABD, İngiltere, Fransa ve Belçika güçleri Alman ordularını Batı cephesinde yenilgiye uğrattı. Bu durum savaşında sonunu getirdi.

Dünya Savaşı Sonunda Yapılan Antlaşmalar

Barış Antlaşmaları

Sponsorlu Bağlantılar

Versaılles
Saint Germaın
Trıanon
Nöyyi
Sevres (Sevr)

Ateşkes Antlaşmaları

Rethondes
Willaguiste
Selanik
Mondros

Devletler

Almanya
Avusturya
Macaristan
Bulgaristan
Osmanlı

Sponsorlu Bağlantılar

Savaşın Sonuçları

 • İmparatorluklar çöktü. (Osmanlı, Rusya, Almanya, Avusturya-Macaristan)
 • Dünya siyasi haritası değişti. Milli devletler kuruldu.
 • Birçok ülkede rejim değişti. Yeni yönetim sistemleri ortaya çıktı (Faşizm, Nazizm, Sosyalizm)
 • Ekonomik sıkıntılar arttı.
 • Ekonomik sıkıntılar arttı. Liberal ekonomilerin yerini devletçi ekonomiler almaya başladı.
 • Batı da ABD, Uzak Doğu’da Japonya’nın etkinliği arttı
Sponsorlu Bağlantılar