Sponsorlu Bağlantılar

Normal çocuklar gibi özel eğitime muhtaç çocuklarında topluma katılma ve kabulleri, günlük yaşamda yer alan pek çok beceriyi yerine getirebilmelerine bağlıdır. Bu becerileri yerine getirebilme, yaşamın daha ileriki döneminde meslek edinme ve bağımsız olarak yaşam sürebilmenin okul öncesi, ilköğretim ve daha sonraki öğretim kademelerinde verilen eğitim ve bu eğitimin niteliği ile sıkı bir ilişkisi bulunmaktadır.

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı ( BEP), her bir engelli çocuk ile onların öğretmen ve ebeveynlerinin özel gereksinimlerini karşılamak için eğitim kurumu tarafından geliştirilen yazılı özel eğitim programlarıdır. Bireyselleştirilmiş eğitim programlarında 6 bölüm bulunur;

  1. Kimlik bilgileri
  2. Performans düzeyi ifadeleri
  3. Uzun ve kısa dönemli amaç ifadeleri
  4. Özel eğitim ve ilgili servisler
  5. Genel eğitim uygulamalarından katılamayacağı alanların isimleri
  6. Ailenin bilgilendirilmesi

Okullarda var olan programlar, programlarda engelli çocukların gelişimine ilişkin genel bilgiler bulunmamakta, uygulama, öğretmenin becerikliliği ile sınırlı kalmaktadır. Zihinsel engelli öğrencilerin performans düzeyleri belirlenmeden ve ihtiyaçlarına uygun programlar oluşturulmadan geleneksel sınıf sistemi içinde öğretme-öğrenme sürecinden geçirilmektedir ve bu çocuklarda başarı en az seviyede sağlanmaktadır.

Sponsorlu Bağlantılar