Sponsorlu Bağlantılar

Bilgisayarlı tomografide hasta çok ince bir X ışını demetine değişik açılardan maruz bırakılır. Bu işlem sayesinde elde edilen veri bir filme aktarılmak yerine bilgisayara aktarılır. Görüntüyü bilgisayara aktarmanın bir çok yararı vardır. Bilgisayar hastanın vücudunda istenilen herhangi bir yerin herhangi bir noktasının kesitlerinin görüntülerini üretebilir. Bilgisayar belirli bir özelliği çoğaltabilir, görüntü üzerinde oynamalar yapabilir. Bilgisayarlı tomografi X ışınları temel alınarak geliştirilmiştir. Wilhelm Röntgen 1895 yılında X ışınlarını keşfetmişti. Roengen’in keşfi bilim adamlarının x ışınlarının aynen gözle görülebilir ışık gibi çok daha kısa bir dalga boyunun veya daha yüksek frekansların elektromanyetik ışımalar olduğunu anlamalarından yıllar önce gerçekleşmişti.

Man in Scanner

Tomografi vücuttan kesit şeklinde görüntü alma işlemidir. BT yöntemi vücudun herhangi bir bölgesinden geçirilen x ışınlarından dokularda absorbe olmayan bir kısmının detektörler tarafından saptanıp, bilgisayar işlemleri sonucu kesitsel görüntülü oluşturma yöntemidir. BT yönteminde sınırlandırılmış x-ışınları hasta vücudunu geçtikten sonra film yerine tarayıcı sistemi üzerine düşürülür Günümüz teknolojisiyle üretilen BT detektörleri sıkıştırılmış ksenon gazı içerir. Detektörler tarafından saptanan x-ışınları bu gazda iyonizasyona yol açar. Iyonize plan gaz miktarıyla detektörü ulaşan x-ışını foton sayısı doğru orantılıdır.

BT cihazının ana bölümleri tarayıcı ünite, gantry, bilgisayar, kumanda konsolu ve görüntüleme ünitesidir.

Sponsorlu Bağlantılar