Sponsorlu Bağlantılar

Tarayıcı Ünite

Hasta masası ve gantry den oluşan sistemdir. Gantry içerisinde tip ve detektör sistemi bulunur. Gantry içerisinde x-ışını kaynağı ve detektör sistemi bulunduran kısımdır. Inceleme esnasında hastanın yerleştirilebilir gantry açıklığı denilen dairesel bir boşluğu vardır. Kesit alma işlemi sırasında tüp ve dedektörler karşılıklı olarak hastanın çevresinde dönerler. Bu dönüş esnasında tüpten X ışını salınır. Anotta üretilen x-ışınları anot yüzey alanı ve açısı ile belirlenen doğrultudan tüpten çıkmakta ve uzay içerisinde noktasal kaynaktan çıkan ışık ışınları benzeri yayılım göstermektedir. BT nin kesit alma esnasında dayanan bir görüntüleme yöntemi olması nedeniyle, istediğimiz kesit kalınlığına eşit kalınlıkta bir ışın demeti bizim için yeterli olacaktır.

Gantri

X-ışını kaynağı ve dedektör sisteminin bulunduğu kısımdır. Inceleme esnasında hastanın yerleştirilebildiği gantri açıklığı denilen dairesel bir boşluğu vardır. Gantry açıklığı 50-85 cm civarındadır. X-ışın kaynağı hareketi sırasında objeden geçen x-ışınları dedektöre ulaşır. Algılanan bu bilgiye bir elektrik sinyaline dönüştürülerek bilgisayara iletilir.

Bilgisayar

Bu ünitede tarayıcı sistemden gelen bilgiler birçok matematiksel işlem ve algoritmalar ile değerlendirilip işlenir. Daha sonra bu işlemlerden elde edilen sonuçlar tarama alanını temsil edecek sayılardan oluşmuş 1 haritaya dönüştürülür. Bu işlemi rekonstrüksiyon adı verilir.

Kumanda Konsolu ve Görüntüleme Ünitesi

Inceleme sırasında cihazın kumanda edildiği ve bilgisayar tarafından oluşturulan haritanın organizmadaki gerçek karşılıkları bulunarak tanısal amaca hizmet eden görüntüyü dönüştürüldüğü ünitedir. Kumanda konsolu inceleme ile ilgili teknik çalışmanın yapıldığı masadır. Görüntüleme ünitesi, bilgisayar ekranı ve görüntülü filme kopyalandığı multi-format ve lazer kameradan oluşur. Multi-format kamera içerisinde bilgisayar ekranının bir benzeri olan katot ışın tüpü bulunur. Bu tip cihaz içerisinde 3 boyutta hareket edebilecek bir mekanik düzenek ile kontrol edilmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar