Sponsorlu Bağlantılar

Besin Zinciri

Ekosistemlerde bulunan türlere ait bireylerin diğer tür ve türlere ait bireyler üzerinden beslenmesi sonucu oluşan halkalar serisine denir.

  • Besin zinciri üretici, tüketici ve ayrıştırıcılardan oluşur.
  • Canlılar arasında beslenme ilişkilerini gösteren her katman o canlının trofik düzeyi ( beslenme basamağı) olarak adlandırılır.
  • Beslenme basamağı, canlılar arasından enerji aktarımı sırasında organizmanın beslenme ilişkileri yönüyle bulunduğu konumu gösterir.
  • Üreticilerden başlayarak trofik düzeyden diğerine besin aktarıldığı yol besin zinciri olarak adlandırılır.
  • Besin zincirinin ilk halkasını ilk halkasını üretici canlılar meydana getirir.
  • Üreticilerin sentezlemiş olduğu besin, besin zinciri yoluyla tüketiciye aktarılır ve böylece üreticilerden tüketicilere doğru besin ve enerji aktarımı gerçekleşmiş olur.

Örneğin; Ot-sincap-şahin

Ot-geyik-jaguar

bitki-tırtıl-ardıç kuşları-atmaca

Besin Ağı

  • Bitkilerle başlayan besin zincirinin halkaları üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılardan oluşur.
  • Besin zinciri kavramı, besin yoluyla enerji taşınmasını basit olarak gösterse de, doğadaki beslenme olayını tam olarak ifade edemez. Çünkü bir canlı bir çok canlıyla beslenebilir. Bunu açıklayabilmek için besin ağları meydana getirilmiştir.
  • Besin ağı; ekosistemdeki organizmaların rollerini gösterir.
  • Ekosistemdeki tür çeşitliliğine bağlı olarak besin ağındaki tür çeşitliliği ve karmaşıklık artar.

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar