Sponsorlu Bağlantılar

Ağlama Evresi (0-2 Ay)

Bebeklikte ağlama bilinçsizce ve refleksif bir tepki de olsa bebeklerin ihtiyaçlarını belli etmelerine yarar. Bunun yanı sıra, ağlama ileride çıkarılacak seslerin oluşumu için bir ön hazırlık niteliği de taşır. Bu aylarda bebekler ağlamanın yanı sıra “ooo” ya da “aah” gibi ünlü sesler çıkarırlar.

Babıldama Evresi (2-5 Ay)

Bu evrede bebekler “da-da” gibi hem ünlü hem de ünsüz sesler çıkarırlar. Bu dönemde çıkarılan sesler ana dile has değildirler ve evrenseldirler. Dünyanın bütün bebekleri benzer sesler çıkarırlar bu evrede.

Çağıldama- Heceleme Evresi (6-12 Ay)

Bebeğin konuşma dilini öğreninceye dek çıkardığı sesler dil edinmeye zemin hazırlar. Yaşamın ilk iki yılında sözcük çıkarmaya yaklaşıldıkça bebeğin çıkardığı anlamsız sesler azalır. Bu evrede bebek ilk hecelerini çıkarır. Bir yaşa doğru ilk anlamlı kelimelerini söyler. Kelime çıkarılmasına doğru ana dilin etkisi önem kazanmaya başlamıştır. 12 aydan itibaren çocuk ilk sözcüğünü çıkarır ve bu sözcüğü birden fazla amaçla kullanır. Mesela anne diyorsa anne gel, anne gitme anlamına gelir.

Sponsorlu Bağlantılar