Sponsorlu Bağlantılar

Zeka, zihninin birçok memleketinin ahenkli çalışması sonucu ortaya çıkan bir kabiliyetler kompleksidir.

Doğumdan itibaren bebeğin motor gelişimi ile vücudu yeni kazanımlar elde eder. Bebeğin, zihin idrakı, hafızası, düşünmesi, öğrenmesi ve çevreye uyumu gibi birçok faktörü ihtiva etmektedir.

Yenidoğan bir bebek parlak ışıklara, ilginç seslere ve çeşitli uyarılara vücut diliyle tepki verir. Çevresindeki eşyaları ve nesneleri ayırt edemez. Annesi görüş alanına girdiğinde dikkat kesilir ancak alandan çıkınca başka nesneleri seyreder.

2. Ay itibariyle bebekler yeni huy ve alışkanlıklar kazanmaya başlar. Parmaklarını emer, sesli ve çıngıraklı oyuncaklara tepki verir, nesneleri gözlemler ve işittiği sese dikkat kesilir.

3. Ayda kendi ellerini hareket ettirir, onları seyreder. Nesneleri yakalar.

4. Ayda maksada yönelik davranışlar başlar. Gördüğü nesneleri yakalar, onları sallayıp hareket ettirir ve oynar. Ancak uzaklaştırılan oyuncakları kayboldu sanıp aramaz, başka nesneler ile uğraşır.

Sponsorlu Bağlantılar

6 aylık bir bebek nesneleri seçer. Uzatılan nesneyi almak için elini uzatır, elinden nesne alındığında tepki verir ve oyuncağı geri almak için elini o yöne hareket ettirir.

8. Aydan itibaren motor gelişimi artarak hareketlenen bebeğin, davranışındaki isteklilik artış gösterir. Önüne konulan nesneler ile oynar, kaybolan nesneleri arar ve onu gizleyen kişiden nesneyi almak için iteler.

12. Aydan itibaren yürüme ve konuşma denemeleri yaparak garip sesler çıkarır. Eline geçirdiği nesneler ile oynar. Oyuncakları yüksekten atar ve düşüşlerini seyreder.

12 – 18 aylar arası zeka gelişim sürecinde bebeğin aktif denemeleri ilerler. Taklit ettiği model yok olduktan sonra bile taklite devam eder.

İkinci yıl zeka, duyu ve motor koordinasyonu gelişir. Zihni faaliyetleri ilerler. Verilen eğitim düzeyine göre kelimeler ile kendini ifade eder. Ancak sayı ve ağırlık konularında okul öncesi dönemden başarılı olmamaları normaldir. Yaş itibari ile mantıklı düşünemezler. İlkokul çağında(7-11) eğitim ve öğretim sosyal deneyimler ile mantıklı düşünme evresi başlar. Zihni kabiliyetleri iyice gelişir, fakat mücerret düşünme kabiliyetleri henüz yeterli değildir. İlkokul çaglarından sonra erişkinler gibi mantıklı düşünüp, kararlarını kendileri alabilirler.

Sponsorlu Bağlantılar

Bebeklerde 0-3 Ay Fizyolojik ve Motor Gelişim

Sponsorlu Bağlantılar