Sponsorlu Bağlantılar

1.Yapısalcılık

Psikolojinin konusu bilinç, amaç ise bilince ait ögelerin içe bakış yöntemiyle çözümlenmesidir. Psikoloji; düşünce, duygu, irade gibi yapılar arasındaki ilişkileri inceler. Psikolojinin amacı bilincin ögelerini birleştirmek ve çözümlemektir.

2.Fonksiyonalist Akım

İnsan davranışlarını anlamanın yolu bilincin yanı sıra, insanın ihtiyaçlarını karşılamak ve çevresine uyum sağlamak için ortaya koyduğu davranışları incelemektir. Bu nedenle önemli olan zihnin ve davranışların işlevidir. Öğrenmede problem çözme ve güdülenme kavramları üzerinde durmuşlardır.

3. Davranışçılık

Yapısalcılık ve işlevselciliği yetersiz bularak sezgilerin ve düşüncelerin gözlenemeyeceği iddia ederek içe bakış yöntemini reddetmiştir. Gözlenebilen ve ölçülebilen davranışları inceler. Öğrenme uyarıcı-tepki ilişkisi ile açıklanır. İnsan uyarıcıya tepki veren pasif bir varlıktır. İnsan, çevresi tarafından şekillendirilir. Davranışın niçin olduğuna değil nasıl olduğuna önem vermiştir.

4. Bilişselcilik

Bireye ve bireyin davranışlarına bütünsel bakılmıştır. İnsanın zihni bütünü kavrar ve kavrayarak öğrenir. Öğrenmede; ilgi, güdü, algı, düşünme, problem çözme gibi süreçler üzerinde durmuşlardır.

5.Psiko-analitik Yaklaşım

İnsan davranışlarının temeli bilinç dışı düşünce ve materyallere dayanır. İnsan cinsellik ve saldırganlık gibi iki temel içgüdünün etkisindedir.

6. Hümanist Yaklaşım

İnsan değerlidir ve doğası iyilik, güzellik gibi değerlere dayanır. Bireyde benlik kavramı geliştirilir. Bu nedenle bireyin davranışını anlamak için onun yaşantısını oluşturan temel dinamikleri bilmek gerekir.

Sponsorlu Bağlantılar

7. Ekolojik Sistem Kuramı

İnsan gelişiminde ekolojik çevresinin önemi bulunur. Bu çevre aileden, ekonomik ve politik yapılara kadar yakından uzağa genişler.

8.Nöro-biyolojik Yaklaşım

İnsan davranışı beyin, sinir sistemi ve beyin hücreleri arasındaki sinaps bağlara göre ele alınır.

Sponsorlu Bağlantılar