Sponsorlu Bağlantılar

Başkomutanlık Nedir?

Başkomutan ya da Başkumandan, savaşta bir devletin bütün Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerine komutanlık eden en büyük komutandır.

  • Başkomutanlık, TBMM’nin manevi varlığından ayrılmaz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur.
  • Genelkurmay Başkanı savaşta başkomutanlık görevini Cumhurbaşkanlığı namına yerine getirir.
  • Milli güvenliğin sağlanmasında ve silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasında TBMM’ye karşı Bakanlar Kurulu sorumludur.

Genelkurmay Başkanlığı

  • Genelkurmay Başkanı, Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine, Cumhurbaşkanınca atanır.
  • Görev ve yetkileri kanunla düzenlenir.
  • Genelkurmay Başkanı, bu görev ve yetkilerinden dolayı Başbakana karşı sorumludur.

Milli Güvenlik Kurulu (Mgk)

  • 1961 Anayasasıyla kuruldu.
  • Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanır.
  • Cumhurbaşkanının yokluğunda yerine Başbakan başkanlık eder.
  • Kurumun gündemini Cumhurbaşkanı belirler.

MGK’nin 2001’den Önceki 10 Üye

1. Genelkurmay Başkanı
2. Kara Kuvvetleri Komutanı
3. Hava Kuvvetleri Komutanı
4. Deniz Kuvvetleri Komutanı
5. Jandarma Genel Komutanı
6. Cumhurbaşkanı
7. Başbakan
8. Milli Savunma Bakanı
9. İç işleri Bakanı
10. Dış işleri Bakanı

2001’den Sonra Eklenenler

1. Adalet Bakanı
2. Başbakan Yardımcıları

2017’den Sonra Değişiklikler

Daha önce Milli Güvenlik Kurulu üyesi olan Jandarma Genel Komutanı 2017 Anayasa değişikliği ile üyelikten çıkarılmıştır.

Sponsorlu Bağlantılar