Sponsorlu Bağlantılar

Bakterilerin Antibiyotiklere Karşı Direnç Geliştirmesinin Nedenleri

Antibiyotik Direncinin 6 Ana Nedeni Şunlarla İlişkilendirilmiştir.

 • Aşırı antibiyotik kullanımı
 • Antibiyotik tedavisinin tamamını bitirmeyen hastalar
 • Hayvancılıkta ve balık yetiştiriciliğinde antibiyotiklerin aşırı kullanımı
 • Sağlık kurumlarında enfeksiyon kontrolünün doğru tahlil edilememesi ve reçetelemenin yanlış yapılması
 • Kötü hijyen, kötü temizlik ve dezenfeksiyon
 • Yeni antibiyotiklerin keşfedilmemesi

Günümüzde Antibiyotik direnci, küresel sağlık, gıda güvenliği ve gelişimine yönelik en büyük tehditlerden biridir.

Antibiyotik direnci, herhangi bir ülkede, herhangi bir yaşta, herhangi birisini etkileyebilir.

Antibiyotik direnci doğal olarak meydana gelir, ancak insanlarda ve hayvanlarda antibiyotiklerin yanlış kullanılması süreci hızlandırır.

Pnömoni, tüberküloz, bel soğukluğu ve salmonelloz gibi giderek artan sayıdaki enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılan antibiyotiklerin etkisini yitirmesiyle tedavi süreci zorlaşmaktadır.

Antibiyotik direnci uzun süre hastanede kalmaya, yüksek tıbbi maliyetlere ve oranlarının artmasına neden olur.

Giriş

Sponsorlu Bağlantılar

Antibiyotikler, bakteriyel enfeksiyonları önlemek ve tedavi etmek için kullanılan ilaçlardır. Antibiyotik direnci, bakterilerin ilaçlara verdiği tepkinin değişmesi sonucu meydana gelir.

Sanılanın aksine, insanlar veya hayvanlar değil, bakteriler antibiyotiğe dirençli hale gelir. Bu bakteriler, insanları ve hayvanları enfekte edebilir ve neden oldukları enfeksiyonlar, dirençli olmayan bakterilerin neden olduğu hastalıklardan daha tehlikelidir.

Dünyanın acilen antibiyotik kullanma oranını ve reçeteleme şeklini düzenlemesi gerekiyor. Yeni ilaçlar geliştirilse bile, davranış değişikliği olmadan antibiyotik direnci önemli bir tehdit olmaya devam edecektir. Davranış değişiklikleri; aşılama, el yıkama, daha güvenli ilişki kurma ve yemek hijyeni yoluyla enfeksiyonların yayılmasını azaltmak gibi eylemler olarak sıralanabilir.

Bakterilerin Antibiyotiklere Karşı Direnç Geliştirmesi Nasıl Önlenir?

Antibiyotik direnci, dünyanın her yerinde tehlikeli seviyeler de seyrediyor. Yeni direnç mekanizmaları küresel olarak ortaya çıkmakta ve yayılmaktadır ve ortak bulaşıcı hastalıkları tedavi etme yeteneğimizi tehdit etmektedir. Zatürree, tüberküloz, kan zehirlenmesi, bel soğukluğu ve gıda kaynaklı hastalıklar gibi artan enfeksiyon listesi, antibiyotiklerin daha az etkili hale gelmesiyle daha zor ve bazen imkansız hale geliyor.

Antibiyotiklerin reçetesiz olarak insan veya hayvan kullanımı için alınabileceği durumlarda, direncin ortaya çıkışı ve yayılma durumu artış gösterir. Benzer şekilde, standart tedavi kılavuzuna sahip olmayan ülkelerde, antibiyotikler genellikle sağlık çalışanları ve veteriner hekimler tarafından aşırı reçete edilir ve halk tarafından aşırı kullanılır.

Sponsorlu Bağlantılar

Önleme ve Kontrol

Antibiyotik direnci, antibiyotiklerin yanlış kullanımı, aşırı kullanımı ve kontrolsüz kullanımı ile hızlandırılır. Etkiyi azaltmak ve direnişin yayılmasını sınırlamak için toplumun her kademesinde adımlar atılabilir.

Bireyler

Antibiyotik direncinin yayılmasını önlemek ve kontrol altına almak için bireyler şunları yapabilir:

 • Antibiyotikleri yalnızca onaylı bir sağlık profesyoneli tarafından reçete edildiğinde kullanın.
 • Sağlık çalışanınız onlara ihtiyacınız olmadığını söylüyorsa, asla antibiyotik talep etmeyin.
 • Antibiyotik kullanırken daima sağlık görevlilerinin tavsiyelerine uyun.
 • Düzenli olarak ellerinizi yıkayın, hijyenik olarak yiyecek hazırlayın, hastalarla yakın temastan kaçının ve daha güvenli ilişki kurarak enfeksiyonları önleyin.

Devlet Yönetimi

Devlet İdarecileri antibiyotik direncinin yayılmasını önlemek ve kontrol altına almak için şunları yapabilir:

 • Antibiyotik direncinin üstesinden gelmek için sağlam bir ulusal eylem planı hazırlanmalı.
 • Antibiyotiğe dirençli enfeksiyonların dokümanları güncel tutulmalı.
 • Programları, enfeksiyon önleme ve kontrol önlemlerinin uygulanmasını güçlendirin.
 • Kaliteli ilaçların uygun kullanımını ve elden çıkarılmasını düzenleyin ve teşvik edin.
 • Antibiyotik direncinin etkisi hakkında bilgi verin.

Sağlık Çalışanları

Sağlık uzmanları, antibiyotik direncinin yayılmasını önlemek ve kontrol altına almak için şunları yapabilir:

Sponsorlu Bağlantılar
 • Ellerin, araçların ve ortamın temiz olmasını sağlayarak enfeksiyonları önleyin.
 • Mevcut yönergelere göre, yalnızca gerektiğinde antibiyotik reçete edin ve dağıtın.
 • Antibiyotiğe dirençli enfeksiyonları sürveyans ekiplerine bildirin.
 • Hastalarınızla antibiyotiklerin doğru nasıl alınacağı, antibiyotik direnci ve kötüye kullanma tehlikeleri hakkında konuşun.
 • Hastalarınızla enfeksiyonları önleme hakkında konuşun (örneğin, aşılama, el yıkama, daha güvenli seks ve hapşırırken burun ve ağzı örtme).

Sağlık Endüstrisi

Sağlık endüstrisi, antibiyotik direncinin yayılmasını önlemek ve kontrol altına almak için şunları yapabilir:

 • Yeni antibiyotiklerin, aşıların, teşhislerin ve diğer araçların araştırılması ve geliştirilmesine yatırım yapabilir.

Tarım Sektörü

Tarım sektörü, antibiyotik direncinin yayılmasını önlemek ve kontrol altına almak için şunları yapabilir:

 • Hayvanlara sadece veteriner gözetiminde antibiyotik verilmeli.
 • Büyüme teşviki için veya sağlıklı hayvanlarda hastalıkları önlemek için antibiyotik kullanılmamalı.
 • Antibiyotik ihtiyacını azaltmak için hayvanları aşılayın ve mümkün olduğunda antibiyotik kullanın.
 • Çiftliklerde biyo güvenliği arttırın, hijyen ve hayvan refahı yoluyla enfeksiyonları önleyin.
Sponsorlu Bağlantılar