Posts From Admin

Mutasyon Nedir? Mutasyon Neden Olur? Mutasyona Örnekleri Nelerdir?

Mutasyon; bir canlının sahip olduğu DNA zincirinde oluşan değişim, bozulmalara verilen isimdir. Mutasyon DNA’yı etkiler ve canlının fiziksel yada biyolojik yapısında normalden farklı olacak şekilde değişimlere sebep olur. Mutasyonlar canlının DNA’sını değiştirdiği için bir sonraki nesil de DNA’sı değişik şekilde doğar. Yani mutasyon genlerle aktarılan bir durumdur. Mutasyonlara bir çok çevresel faktör neden olabilmektedir. X ışınları, sıcaklık, kimyasallar, hava kirliliği, yüksek radyasyon gibi. Ancak mutasyonun en büyük nedeni DNA’nın kendini

Hava ve Su Direncinin Etkileri Nasıl Azaltılır? Hava ve Su Direncinin Etkileri Nelerdir?

Hava direnci; sürtünme kuvvetinin havada oluşturduğu dirence denir. Sürtünme kuvveti harekete ters yönde ve hareketi yavaşlatıcı etki yapan bir kuvvettir. Dolayısı ile hava direnci de aynı şekilde hareketi yavaşlatma etkisi yapar. Yağmur damlalarının belli bir hızla yeryüzüne inmesini sağlayan hava direncidir. Su Direnci; sürtünme kuvvetinin suda oluşturduğu dirençtir. Hareketi zorlaştıran, yavaşlatan etki yapar. Suda yürümek normal yolda yürümekten çok daha zordur. Bunun sebebi su direncidir. Su ve hava direncini azaltmak

Gen, Fenotip, Genotip, Saf Döl ve Melez Döl Kavramları Nelerdir?

Gen Gen DNA zincirindeki belli uzunluktaki bölümlerdir. Tıpkı bir trendeki her bir vagon gibi. Gen DNA’nın yönetici molekülüdür. Vücudumuzdaki özellikleri belirleyen genlerdir. Göz rengi, saç rengi gibi. Gen organizma için gerekli proteinleri üretir. Fenotip Genlerin belirlediği özelliklerin canlının dış görüntüsünde gözle görülür şekilde ortaya çıktığı durumdur. Kişinin saçlarının düz yada dalgalı olması, boyunun uzun yada kısa olması gibi. Genotip Genlerin belirlediği özelliklerin canlının genetik yapısındaki kodların tümüdür. Yani canlının genlerinin

Gelecekteki Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Uygulamaları Neler Olacaktır?

Geleceğin meslekleri arasında ilk sırada sayılan Genetik mühendisliği ile biyoteknoloji arasında önemli bir bağ vardır. Genetik mühendisleri canlıların genleri üzerinde çalışmalar yapan, gen değişimleri, gen haritaları çıkaran kişilerdir. Biyoteknoloji ise canlı hücrelerini anlamaya, fonksiyonları görme ve değiştirmeye yönelik yapılan işlemlerdir. Her iki dalda birbirinden etkilenmekte ve faydalanmaktadır. Peki bu iki dalın gelecekte ne gibi uygulamaları olabilir? Gelecekte genetik mühendisleri istedikleri özelliklerde genleri kodlama yaparak yapay türler elde edebilecekler. Örneğin bir

Akraba Evliliklerinin Genetik Sonuçları Nelerdir?

Tüm insanlar belli bir kalıtıma sahiptir ve kalıtımı taşıyan ise genlerimizdir. Kalıtımda taşınan hastalık geni çekinik gen ise kişide hastalık görülmeyebilir. Ancak gen baskın gen ise yada iki çekinik gen bir araya gelirse oluşan yavru bireyde hastalık meydana gelir. Akraba evliliklerinden doğan bebeklerde hastalıkların, sakatlık ve çeşitli anormalliklerin olma sebebi iki hastalık taşıyan genin bir araya gelmesidir. Bu yüzden eğer akraba evliliği yapılacaksa öncesinde mutlaka gen taraması yaptırılmalıdır. Akraba evliliği

İklim ve Hava Olayları Arasındaki Farklar Nelerdir? İklim ve İklim Bilimci Nedir?

İklim; Çok büyük bir alanda, çok uzun süreler boyunca değişmeden devam eden hava hareketlerine iklim denilir. Dünyanın hareketi sonucu iklim oluşur ve canlı yaşamının devamını etkiler. İklim bir bilim dalıdır ve  iklim bilimine Klimatoloji denir. İklim bilimi alanında çalışan uzman kişilere Klimatolog denir. İklim ve Hava Olayları Arasındaki Farklar İklim geniş bir alana (kıta, gezegen gibi) , hava olayları dar alana (şehir, ilçe) etki eder. İklim çok uzun yıllar boyunca etkili

Baskın ve Çekinik Gen Ne Demektir? Baskın ve Çekinik Gen Kavramları

Her insan anne ve babasından aldığı genleri taşır ve bu genler doğrultusunda fiziksel ve biyolojik özellikleri meydana gelir. Anne ve babadan gelen genler çocuğa eşit şekilde aktarılır. Ancak bazen bazı genler diğer genlere göre daha belirgin şekilde kendini gösterirken bazı genler daha az kendini gösterir. İşte bu durumun sebebi baskın gen ve çekinik gen kavramlarıdır. Baskın (Dominant) Gen Doğan bir çocuğun tıpkı annesine benzediğinin söylenmesi annenin genlerinin baskın olduğunu gösterir.

Mayozun Canlılar İçin Önemi Nedir? Mayoz Bölünmenin Önemi

Canlılığın devamı için tüm canlıların çoğalması yani üremesi gerekmektedir. Üreme olayı başta insanlar olmak üzere hayvan ve bitkiler için büyük önem taşımaktadır ve bir çok canlı soyunu devam ettirmek için eşeyli yada eşeysiz şekilde ürer. Mayoz bölünme eşeyli üreyen canlılarda görülür. İki ayrı cinsiyetten canlının bir araya gelmesi sonucu üreme gerçekleşir ve üreme hücrelerinde gerçekleşen hücre bölünmesi şekli mayoz bölünmedir. Mayoz bölünmenin tüm canlılar için büyük önemi vardır; Mayoz bölünme ile

Mitozun Canlılar İçin Önemi Nedir? Mitoz Bölünmenin Canlılar İçin Önemi Açıklamalı Anlatım

Tüm canlılar doğar, büyür ve ölürler. Canlı yaşamının devam etmesi, büyümenin gerçekleşebilmesi ve yaraların tedavisi için en hayati olaylardan birisi hücrelerin mitoz bölünme ile çoğalmasıdır. Mitoz bölünmenin canlılar için bir çok önemi vardır; Mitoz bölünme bir canlının büyümesini sağlayan bölünmeye denir. Örneğin yeni doğmuş bir bebeğin hızla büyümesi hücrelerin mitoz bölünme ile çoğalmasına bağlıdır. Mitoz bölünme ile vücut hücreleri sürekli çoğalarak büyüme gösterirler, ayrıca yaşlanan hücrelerin yerine mitoz bölünme ile yeni

Ay Tutulması Nedir? Ay Tutulması Nasıl Oluşur?

Ay, dünyamızın tek uydusudur ve dünya için önemi büyüktür. Tıpkı güneş tutulması gibi yılın belli zamanlarında ay tutulması da yaşanmaktadır. Ay tutulması olayı Dünya’nın Ay ile Güneş arasına girmesi sonucu oluşur. Ay Güneş’ten alması gereken ışığı alamaz ve Dünya’nın gölgesinden dolayı karanlık bir hale gelir. Ancak tamamen görünmez olmaz. Bu durumda Ay tutulması olayı gerçekleşir.   Ay tutulması her ay gerçekleşmez. Genellikle yılda 2 defa gerçekleşen bu olayın olması için Ay