Sponsorlu Bağlantılar

Atom altı tanecikler proton, nötron ve elektrondan oluşur. Atomu oluşturan bu 3 tanecikten proton ve nötron çekirdeğin içerisinde bulunur, elektron ise yörüngede bulunur.

  • Proton + yüke sahiptir, proton sayısı atomlar için ayırt edici bir özelliktir. Nötr bir atomda elektron sayısı ile proton sayısı birbirine eşittir. Ancak kimyasal olaylarda ve atomun nötr halinin değişmesi durumunda proton sayısı değişmez. Proton sayısı aynı zamanda atom numarasına eşittir.
  • Elektron – yüke sahiptir, elektronların belirli bir yeri yoktur ancak elektronların bulunma olasılığı olan bölgeler vardır, bu bölgelere elektron bulutu denir. Atomun kimyasal bir reaksiyon geçirmesi sonucu elektron sayısı değişir. Aynı şekilde nötr halden iyon haline geçen atomların elektron sayıları değişmektedir.
  • Nötron ise nötr yüke sahiptir, yani yüksüzdür. Nötron çekirdekte bulunur. Nötron sayısı+ proton sayısı=kütle numarasını verir.

Atom altı parçacıkların özellikleri verilirken izotop, izoton ve izobar atomlardan da bahsetmek gerekir.

İzotop atom; çekirdekteki proton sayıları aynı ancak nötron sayıları farklı atomlardır. Kimyasal özellikleri aynı, fiziksel özellikleri farklı atomlardır.

İzoton atomlar; çekirdekteki nötron sayıları aynı proton sayıları farklı olan atomlardır. Hem kimyasal, hem fiziksel özellikleri farklıdır.

İzobar atomlar; çekirdekteki proton ve nötron sayıları farklı olan ancak kütle numaraları aynı olan atomlardır. hem fiziksel hem kimyasal özellikleri farklıdır.

Sponsorlu Bağlantılar