Sponsorlu Bağlantılar

Devletçilik; ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmada devlete düşen görevleri belirlemek için Atatürk’ ün koyduğu temel ilkelerden biridir. Anayasamızda yer alan devletçilik ilkesi; toplumsal, ekonomik ve kültürel  kalkınmada devletin üstlenmesi gereken görevleri açıklar. Genel anlamı ile özel girişimin yetki ve gücü dışarıda kalan ekonomik kalkınma ve örgütlenmeyi gerçekleştirme ilkesidir. Bu ilkenin amacı, Türk toplumunu çağdaş uygarlık ve refah düzeyine yükseltmektir. Atatürk’ ün devletçilik ilkesine dair sözü;

” Bizim takip ettiğimiz devletçilik, bireysel çalışmayı ve gayreti esas tutmakla beraber, mümkün olduğu kadar az zaman içinde milleti refaha ve memleketi bayındırlaştırabilmek için, milletin genel ve yüksek çıkarlarının gerektirdiği işlerde özellikle ekonomik sahada devleti fiilen ilgili kılmak mümkün esaslarımızdandır.”

Devletçilik İlkesinin Özellikleri

  • Güçlü ve çağdaş bir devlet meydana getirmeyi amaçlar.
  • Halkçılık ilkesinin zorunlu bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.
  • Devletçilik, planlı ekonomiyi gerekli hale getirmiştir.
  • Devletçilik, özel teşebbüs hürriyeti ve serbest piyasa ekonomisine karşı değildir.
  • Küçük sermayenin yetersiz bulunduğu yerlerde, devlet eliyle yatırım yapmak bu ilkenin gereğidir.
Sponsorlu Bağlantılar