Sponsorlu Bağlantılar

Atatürk İlkeleri

 • Cumhuriyetçilik
 • Milliyetçilik
 • Halkçılık
 • Laiklik
 • Devletçilik
 • İnkılapçılık
 • Atatürkçülük olarak tanımlanan ilkeler bir program halinde yürürlüğe konmuştur.
 • 1931’de CHP programına, 1937’de Anayasa’ya alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin temel özellikleri olarak kabul edilmiştir.

Atatürk İlkelerinin Ortak Özellikleri

 • Türk toplumunun ihtiyaçlarından doğmuştur.
 • İlkeler bir bütündür. Her ilke diğerini sağlamlaştırdığı gibi biri diğerini gerektirir.
 • İlkeler dinamik bir yapıya sahiptir. Durağan değildir.
 • İlkeler akla ve bilimsel gerçekliklere dayalıdır.

Atatürk’ün İlkeleri İle İlgili Sözleri

Cumhuriyetçilik

Bugünkü hükümetimiz, devlet teşkilâtımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet ve hükümet teşkilâtıdır ki, onun adı Cumhuriyet’tir. Artık hükümet ile millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millet ve millet hükümettir.
Mustafa Kemal (1925)

Milliyetçilik

“Biz doğrudan doğruya milliyet perveriz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı Türk toplumudur. Bu toplumun fertleri ne kadar Türk kültürü ile dolu olursa, o topluma dayanan Cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur.”
Mustafa Kemal (1923)

Halkçılık

“Türkiye Cumhuriyeti halkını ayrı ayrı sınıflardan oluşmuş değil fakat kişisel ve sosyal hayat için iş bölümü itibariyle çeşitli mesleklere ayrılmış bir toplum olarak görmek esas prensiplerimizdendir.”
Mustafa Kemal (1923)

Devletçilik

” Devletçiliğin bizce anlamı şudur: Kişilerin özel teşebbüslerini ve şahsi faaliyetlerini esas tutmak; fakat büyük bir milletin ihtiyaçlarını ve çok şeylerin yapılmadığını göz önünde tutarak, memleket ekonomisini devletin eline almak.”
Mustafa Kemal (1936)

Laiklik

“Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Düşünüşe ve düşünceye karşı değiliz. Biz sadece din işlerini, millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya çalışıyor, kasıt ve fiile dayanan tutucu hareketlerden sakınıyoruz.”
Mustafa Kemal (1926)

İnkılapçılık (Devrimcilik)

“Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılâpların, (devrimlerin) gayesi Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağdaş ve bütün anlam ve görüşleriyle uygar bir toplum haline ulaştırmaktır.”
Mustafa Kemal (1925)

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar