Sponsorlu Bağlantılar

Bütünleyici İlkeler

Milli egemenlik

Toplumda en yüksek hürriyetin, en yüksek eşitlik ve adaletin sağlanması, istikrarı ve korunması ancak ve ancak tam ve kesin anlamıyla milli egemenliği sağlamış bulunması ile devamlılık kazanır. Bundan dolayı; hürriyetin de, eşitliğin de, adaletin de dayanak noktası milli egemenliktir”
Mustafa Kemal (1923)

Atatürkçülükte milli egemenlik esastır. Devlet içinde en üstün erk olan egemenlik, millete aittir. Bu anlamda milli egemenlik, kişi ve zümre egemenliğine dayalı yönetim biçimleriyle kesinlikle bağdaşmaz

Milli bağımsızlık

Tam bağımsızlık denildiği zaman, elbette siyasi, mali, iktisadi, adli, askeri, kültürel ve benzeri her hususta tam bağımsızlık ve tam seferberlik demektir. Bu saydıklarımın herhangi birinde bağımsızlıktan mahrumiyet, millet ve memleketin gerçek anlamıyla bütün bağımsızlığından mahrumiyeti demektir. (1921)

Tam bağımsızlık Atatürk’ün milli mücadelenin başından beri en çok üzerinde durduğu temel esastır. Atatürk’e göre bağımsızlık her alanda gerçekleşmelidir. Bu nedenle cumhuriyet kurulduktan sonra siyasi bağımsızlığı tam olarak gerçekleştirmek için ekonomik, askeri, kültürel vb. alanlarda inkılaplar gerçekleştirilmiştir.

Milli Birlik, Beraberlik Ve Ülke Bütünlüğü

Toplu bir milleti istila etmek, daima dağınık bir milleti istila etmek gibi kolay değildir.”
Mustafa Kemal (1919)

Atatürk’ün en belirgin özelliklerinden biri milli birlik ve beraberlik tutkusudur. Atatürk’e göre, bir yurdun en değerli varlığı, yurttaşlar arasında milli birlik, iyi geçinme ve çalışkanlık duygu ve kabiliyetlerinin olgunluğudur.

Sponsorlu Bağlantılar

Çağdaşlaşma ve Batılılaşma

“Biz Batı medeniyetini bir taklitçilik yapalım diye almıyoruz. Onda iyi olarak gördüklerimizi, kendi bünyemize uygun bulduğumuz için, dünya medeniyet seviyesi içinde benimsiyoruz”
Mustafa Kemal (1926)

Atatürkçülük, Türk toplumu için çağın gereklerine uygun kurumlar tesis etmeyi hedefleyen bir düşünce sistemidir. Toplumda geçerliliğini yitiren
kurumların yerine çağa uygun kurumların yerleştirilmesi gerektiğini ve yenileşmenin kaçınılmaz olduğunu belirtir.

Yurtta Barış, Dünya Da Barış

“Türkiye Cumhuriyeti’nin en esasli prensiplerinden biri olan yurtta sulh, cihanda sulh gayesi, insaniyetin ve medeniyetin refah ve terakkisinde en esaslı amil olsa gerektir.”
Mustafa Kemal (1933)

Atütürk’ün Milliyetçilik anlayışı iç ve dış politikada barışçı bir hedefi öngörmüş, saldırgan ve yayılmacı amaçları reddetmiş ve daha gerçek bir siyaset takip edilmiştir.

Akılcılık- Bilimsellik

“Dünyada her sey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici bilimdir, fendir.”
Mustafa Kemal (1924)

Sponsorlu Bağlantılar

Atatükçülük, olayları akılcı bir yaklaşımla ele almayı ilke edinmiştir. Atatürkçülüğün bütün ilkeleri temelde akılcılığı, bilimselliği ve gerçekçiliği esas almıştır. Atatürkçülükte akla değer verilir. olaylara bilimsel açıdan bakılır.

İnsan Ve İnsanlık Sevgisi

“Biz kimsenin düşmanı değiliz. Yalnız insanlığın düşmanı olanların düşmanıyız?”
Mustafa Kemal (1936)

Sponsorlu Bağlantılar