Sponsorlu Bağlantılar

Tarım Alanındaki Gelişmeler

“.. Fetihler yalnız kılıçla değil sabanla yapılandır…” sözü  Mustafa Kemal’in tarıma verdiği önemi ortaya koyan bir sözdür.

 • 17 Şubat 1925’te Aşar vergisi kaldırılmıştır. Köylü rahatlatılmış, üretim arttırılmıştır.
 • Köylüye ucuz kredi sağlanması ve tarımsal ürünlerin satılmasının garanti altına alınması için Tarım Kredi Kooperatifleri kurulmuştur(1936).
 • Tarım bilgisini artırmak için Ziraat Ciftlikleri ve Ziraat Enstitüsü kurulmuştur. (1933)
 • Köylüye ucuz tohum ve gübre dağıtılmıştır
 • Köylüye kredi olanağı sağlamak için Ziraat Bankasının kredi olanakları artırılmıştır.
 • Hayvancılık ve Ormancılığı geliştirmek için tedbirler alınmıştır. Yabancı ülkelerden damızlık hayvanlar getirilmiş ve üretme çiftlikleri kurulmuştur.
 • 1925′ te çıkarılan kanunla köylüye bedelini yirmi yılda ödemek üzere toprak dağıtmak hedeflenmiş ancak başarılı olunamamıştır.
 • Atatürk kendi kurduğu çiftliklerde çeşitli yöntemlerin denemelerini yaptırmış bu çiftlikler kalkınmanın simgesi olmuştur.
 • Topraksız çiftçilere toprak dağıtılması için toprak reformu gerçekleştirilmeye çalışılmıştır ancak bu istenilen şekilde olmayınca reform amacına ulaşamamıştır.
 • Tohum ıslah istasyonları ve numune çiftlikleri açıldı.
 • Traktör kullanımı teşvik edilerek, ucuz alet ve makine dağıtımı yapılmıştır.
 • Çekirge Kanunu çıkarılmıştır. (Zirai mücadele amaçlı) (1925)
Sponsorlu Bağlantılar