Sponsorlu Bağlantılar

Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte ülkede bir çok alanda atılımlar yapılmaya başlanmış, savaşların yaraları sarılmaya başlanmıştır. Eğitim, sağlık,tarım gibi bir çok alanda yapılan çalışmalar ülkenin gelişmesi ve büyümesi için çok faydalı olmuştur.

 

Sağlık Alanındaki Gelişmeler

 • 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılmasından sonra kurulan ilk hükümette Türk tarihinde ilk kez Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kurulmuştur.
 • 1923 yılında, sağlık hizmetleri ülke genelinde yaygınlaştırılmıştır.
 • 1924 yılında Ankara, İstanbul, Sivas, Trabzon, Erzurum ve Diyarbakır’da örnek hastaneler (Numune Hastanesi) yaptırılmıştır.
 • 1928 de Hıfzıssıhha Enstitüsü kurulmuştur.
 • 1936 yılında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile koruyucu sağlık hizmetlerine önem verilmiştir.
 • İstanbul ve Balıkesir’de ebe okulları açılmıştır.
 • Yurt çapında sıtma mücadelesi başlatılmıştır.
 • İstanbul’da sanatoryum açılmıştır.
 • Devlet sağlık hizmetlerini üstlenmiştir.
 • Beden eğitimine önem verilmiştir.
 • Tüm vatandaşların sağlık hizmetinden ücretsiz şekilde faydalanması sağlanmıştır.
 • Verem, kolera, çiçek, tifo, sıtma, kızamık ve menenjit gibi hastalıklarla mücadele için çalışmalara başlanılmış. Halktan birisi bu hastalıklara yakalanırsa devlete bildirmekle yükümlü kılınmıştır.
 • Kızılay sivil toplum örgütünün kurulması ve çalışmalarının yapılması için destek verilmeye başlanmıştır.
Sponsorlu Bağlantılar