Sponsorlu Bağlantılar

Bayındırlık Alanındaki Gelişmeler

“.. Yollarımızı asrın, bugünkü ilerlemelerin icap ettirdiği bir mükemmel duruma eriştirmek lazımdır. Ancak bu suretle memlekette hüküm süren fakirlik ve sefalete çare bulabiliriz. ”
Mustafa Kemal

  • Cumhuriyetin ilk yıllarında dünyada en gelişmiş ve yaygın ulaşım aracı demir yolları idi.
  • Cumhuriyetin ilk yıllarında demir yollarına büyük önem verilmiştir. Bir yandan yabancıların işlettiği demir yolları satın alınırken diğer yandan yenileri yapılmıştır.
  • 1925 yılında kabul edilen Yol Mükellefiyeti Kanunu ile köy ve kasaba yollarının yapımı için bütçe olanakları yeterli olmadığından Mükellefiyet-i Bedeniye Kanunu ile yurttaşa yol yapma yükümlülüğü getirilmiştir.
  • 1927’de Ankara – Kayseri, 1930’da Kayseri- Sivas, 1939’da Sivas Erzurum demir yollarının hizmete açılması ile Anadolu’nun doğusu ile batısı birleştirilmiştir.

  • 1927’de Devlet Demir Yolları ve Limanları Genel Müdürlüğü kuruldu.
  • Deniz yollarına önem verilerek ticaret filosunun kapasitesi artırılmıştır.
  • 1923’te Osmanlı’dan kalan Seyrisefain İdaresi Türkiye Seyriserain İdaresi adını almıştır. 1933’te yetkileri Denizyolları İşletmesi İdaresine devredilmiştir.
  • 1933’te ilk milli hava ulaştırma teşkilatı havayolları Devlet İşletme İdaresi adıyla kurulmuştur.
  • 1938 de Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü adını almıştır.
Sponsorlu Bağlantılar