Sponsorlu Bağlantılar

Analitik Kimya Nedir?

Analitik Kimya, farklı maddelerin analizi ile ilgilenen bir kimya dalıdır. Kimyasal bileşimi ve çeşitli ürünlerin özelliklerini belirler. Basit bir şekilde, bu kimya alanı tamamen sanatın yanı sıra tam olarak neyin oluştuğunu belirleme bilimi ile ilgilidir. Aynı zamanda kimyasal analiz olarak da adlandırılır .

Analitik kimya tekniklerinin çoğu esas olarak elektrikli ve optik aletleri içeren araçsal yöntemlere odaklanmaktadır. Gaz fotonları tarafından yayılan veya emilen ışık miktarı bu yöntemle belirlenebilir. Aynı şekilde, kromatografi bileşenlerinin konsantrasyonunun belirlenmesi için kimyasal analiz yöntemlerini kullanır.

Analitik Kimya Dalları

İki alt dal analitik kimyaya giriyor. Bunlar nicel analiz ve nitel analiz. Bu iki yöntem, birçok analitik kimya eğitim laboratuarının bel kemiğini oluşturur.

Nicel (Kantitatif) Analiz

Kantitatif Analiz, bir numunede bulunan bir veya daha fazla maddenin konsantrasyonuyla ilgili mutlak veya göreceli miktarı belirleme yöntemidir.

Örneğin, bilinmeyen katı maddenin bir örneğini alın. Kimyagerler, numunede ne tür bir bileşik bulunduğunu belirlemek için ilk önce “nitel” yöntemleri kullanır. Daha sonra, numunede bulunan bileşiğin tam miktarını belirlemek için kantitatif analiz prosedürünü uygular.

Nicel (Kantitatif) analizlerin bazıları Gravimetrik Analiz ve Volumetrik analiz içerir.

Sponsorlu Bağlantılar

Nitel Analiz

Kalite, bir maddenin standardı veya özelliği anlamına gelir. Dolayısıyla, Nitel analiz yöntemi, miktarına veya konsantrasyonuna bakılmaksızın, belirli bir bileşiğin kalitesinin belirlenmesi ile ilgilidir. Basit bir deyişle, nitel analiz, maddenin miktarını ölçmez, o maddenin kalitesini ölçer. Bu tür bir yöntemin en iyi örneklerinden biri, rengin değişip değişmeyeceği kimyasal tepkimenin gözlemlenmesidir.

Nitel analiz yöntemi, Kimyasal testler, alev testleri vb. Gibi farklı yollarla ölçülebilir.

Analitik Kimyanın Önemi

Analitik kimya, hemen hemen tüm okullarda ve kolejlerde öğretilen daldır. Ancak bunun uygulamaları ilaç endüstrisinde, gıda fabrikalarında, kimya endüstrilerinde, tarım endüstrilerinde ve bilimsel laboratuvarlarda yapılmaktadır. Bu amaçla kullanılan araçlar, oldukça pahalıdır.

İlaçlar, kozmetikler, kimyasallar gibi satın aldığımız tüm yiyecekler size ulaşmadan önce kalite ve Nicel testlerden geçirilir.

Analitik Kimya Uygulamaları

  • Tarım alanında, toprağın denenmesi, su deneyi ve hasat edilen mahsulün denenmesi için kullanılır.
  • Tıp alanında serum kolesterol, kan şekeri düzeyleri ve idrar ketonlarının testinde kullanılır.
  • Bir kişinin kan örneklerinin belirlendiği kromatografi işleminde kullanılır.
  • Adli tıp, klinik analiz, biyoanaliz, çevresel analiz, malzeme analizi vb. Gibi başka uygulamalara sahiptir.
Sponsorlu Bağlantılar