Sponsorlu Bağlantılar

İnsanlık tarihi milyonlarca yıl önceye dayanmaktadır. Her gelen uygarlık insanlık için büyük katkılarda bulunmuşlardır. İlk insanlar sadece doğayı kullanarak bir çok buluş yapmış ve bu buluşlar günümüze kadar gelişerek gelmiştir. Mezopotamya ve Anadolu uygarlıkları insanlık tarihi için büyük ve önemli katkılar sağlamışlardır. Bu katkıları şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Büyük katkılarda bulunan Sümerler yazıyı, sayıları, tekerleği ve takvimi bularak insanlık tarihinin en önemli buluşlarını yapmış, insanlığı ilerilere taşımışlardır. Dört işlemi ilk kullanan toplum da yine Sümerlerdir.
  • Sümerlerin yazıyı bulması ile Hititler yazıyı ilk kullanan devlet olmuştur.
  • Yazı ve sayıların bulunmasının ardından alışveriş için en önemli araç olan para Lidyalılar tarafından bulunmuştur.
  • Yazılı kitabelerin oluşması ile birlikte kütüphane de Asurlular tarafından kurulmuştur.
  • Akadlar tarihin ilk düzenli ordusunu kurarak askeri anlamda katkılar sağlamıştır.
  • Asurlar kaya oymacılığı yapmış, düzenli orduda ilerleme kaydetmişlerdir.
  • Elamlar güzel sanatlar ve süsleme sanatlarında çalışmalar yapmışlardır.
  • Hititler aile hayatına çok önem veren bir topluluktu ve ilk medeni kanunu yine Hititler yapmışlardır.
Sponsorlu Bağlantılar