Sponsorlu Bağlantılar

İlkler ve Enler

 • Anadolu’da kurulan ilk Türk Beyliği Saltuklu Beyliğidir.
 • Anadolu’daki ilk Camii Diyarbakır Ulu Camidir.
 • Anadolu’daki ilk kubbeli Tıp medresesi Tokat Niksar Yağıbasan Medresesidir.
 • Anadolu’daki ilk Külliye Mardin Eminüddin Külliyesidir.
 • İlk denizci Türk Beyi Çaka Bey’dir.
 • Anadolu’da Türkçe’yi ilk defa resmi dil olarak kabul eden Karamanoğlu Mehmet Bey’dir.
 • Anadolu Selçuklu devletinin ilk başkenti İznik’tir. (1075)

 • Anadolu Selçuklularında ilk tersane I. İzzettin Keykavus zamanında Sinop’ta inşa edilmiştir.
 • Anadolu Selçuklularında İlk gümüş ve altın parayı ll. Kılıçarslan bastırmıştır.
 • Anadolu Selçuklularında ilk donanma Alaadin keykubat zamanında kurulmuştur.
 • Miryokefalon savaşı ile Anadolu’nun Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir (1176).
 • Dünyanın en büyük taş kemerli köprüsü Artuklular dönemine ait Malabadi Köprüsüdür.
 • Ahilik teşkilatını Anadolu’da ilk kuran Anadolu Selçuklu Devletidir.
 • Ahilik teşkilatının ilk kurucusu Ahi Evran’dır.
 • Ticarette sigortacılık uygulamasını başlatan ilk Türk-İslam Devleti Anadolu Selçuklu Devletidir.
 • Anadolu Türk Siyasi birliğini ilk kez I. Alaaddin Keykubat sağlamıştır.
 • Anadolu’da ilk lokanta 13. Yüzyılda Konya’da açılmıştır.
 • İlk divan şairi hoca Dehhani’dir.

Türk-İslam İlkleri ve Türklerin İslam İle Tanışmaları

Türk Tarihinde İlkler ve Türkler Hakkında İlginç Bilgiler

Sponsorlu Bağlantılar