Sponsorlu Bağlantılar

Basit elektrik devresini okullarda tüm çocuklar kurmuştur. Bu elektrik devresinin elemanları pil, kablo ve ampulden oluşan basit bir devredir.

Ampule bağlanan iletken kablo, pile  bağlanınca ampul çalışır ve ışık yayar. Devrelerin bağlanma şekline göre paralel ve seri bağlı devreler olmaktadır ve devre çeşidine göre ampullerin parlaklığı da değişiklik göstermektedir. Seri devrelerde ampul sayısının artması ile ampul parlaklığı azalmaya başlar. Paralel devrelerde ise ampul sayısının artması parlaklığı etkilemez. Ayrıca devrelerde bağımlı, bağımsız ve kontrollü değişkenlerde yer alır.

Bağımsız değişken dışarıdan birinin değiştirmesi ile değişen değişkene denilir. Ör; ampul sayısının arttırılması veya pil sayısının azaltılması gibi. Bağımlı değişken ise bağımsız değişkenden etkilenen değişkene denilir. Ör; ampul sayısının artması ile ampul parlaklığının azalması gibi. Kontrollü değişken ise devrede sabit tutulup değiştirilmeyen diğer devre elamanlarına denir. Ampul parlaklığını etkileyen diğer faktörler ise şöyledir;

  • Devrede bulunan pil sayısının artması ile ampul parlaklığı artar. Pil sayısı azalırsa parlaklık azalır.
  • Ampul sayısı artarsa ampul parlaklığı azalır.
  • Ampulün içerisinde bulunan telin cinsi de parlaklığı etkilemektedir.
Sponsorlu Bağlantılar